EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2017
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR oficiálně spustila PORTALDRAZEB.CZ

Exekutorská komora ČR dnes na svém 15. sněmu odstartovala ostrý provoz Portálu dražeb. Na adrese www.portaldrazeb.cz je od dnešního dne k dispozici aktuální přehled dražeb nemovitostí prováděných soudními exekutory podle z.č.120/2001Sb.,(exekučního řádu). Jakýkoliv zájemce se zde bude moci na jednom místě a zdarma dozvědět vše o exekučních dražbách, najde zde popis nemovitosti, informaci o místě a termínu dražby i vyvolávací ceně. K dnešnímu dni je na Portálu dražeb evidováno přes 500 dražeb a další budou samozřejmě přibývat.

„Spuštění Portálu dražeb bylo jedním z prvních rozhodnutí nového vedení Komory, (Prezidium EKČR ho schválilo 8.4.2009) a já jsem velmi rád, že  dnes tento projekt můžeme představit v reálné podobě“, říká člen Prezidia EKČR Mgr. David Koncz. „Slibujeme si od něj nejen to, že konečně utne všechny spekulace o tom, že dražby soudních exekutorů neprobíhají vždy transparentně, ale především to, že bude obrovským přínosem pro dlužníky i věřitele. Platí totiž jednoduchá rovnice (jednoduché pravidlo), čím větší je informovanost o dražbách, tím větší je účast na nich a právě o to nám jde. Resp. jde nám o to, aby byla nemovitost vydražena za co nejvyšší částku, protože v takovém případě se zvyšuje pravděpodobnost, že budou uspokojeni všichni věřitelé. Z pohledu dlužníka jde potom o to, aby byly vypořádány všechny jeho dluhy a ideálně mu zbyl co nejvyšší finanční obnos. Spuštění Portálu dražeb je tedy přínosem pro všechny dlužníky, věřitele, zájemce o dražby, ale i pro soudní exekutory.“

Zájemci mohou vyhledávat nemovitosti podle termínu dražby, druhu nemovitosti, podle ceny a nebo podle regionu.

Od 1.11. 2009 chce navíc Exekutorská komora rozšířit Portál dražeb i o dražby věcí movitých. Zájemci zde tak najdou informace například o dražbách automobilů, spotřební elektroniky a podobně.

Soudní exekutoři v tuto chvíli nemají zákonnou povinnost dražby na Portálu dražeb zveřejňovat, nicméně k 1.11. 2009 se Portál dražeb  stane zdrojem dat pro povinné zveřejňování informací o prováděných dražbách na zpoplatněné Centrální evidenci exekucí, je tedy zřejmé, že na Portálu dražeb budou dostupné informace o všech dražbách prováděných soudními exekutory.

Portál dražeb vlastním nákladem vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR. Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitých věcí nařízených podle příslušných ustanovení z.č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu), a to podle obsahu jimi vedeného spisu. Exekutorská komora neodpovídá za obsah údajů zapsaných jednotlivými soudními exekutory v konkrétní kartě dražby. Postup pro zápis a výmaz údajů na Portálu dražeb a pro jeho vedení, provoz a správu, je upraven rozhodnutím Prezídia Exekutorské komory ČR.. Nahlížení do systému Portálu dražeb není zpoplatněno.

Vyvolávací cena nemovitostí dražených soudními exekutory činí ze zákona dvě třetiny ceny zjištěné znaleckým posudkem. V případě neúspěšného prvního kola dražby je cena v dalším kole stanovena ve výši jedné poloviny ceny zjištěné nezávislým znalcem.

 

© 2009 - 2018 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.