EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2017
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Oznámení výsledků výběrových řízení na 2 uvolněné a 1 neobsazený exekutorský úřad

Exekutorská komora České republiky z v e ř e j ň u j e  v předepsaném rozsahu obsah protokolů o průběhu výběrových řízení na obsazení 2 uvolněných a 1 neobsazeného exektuorského úřadu:


- uvolněného exekutorského úřadu Kutná Hora po JUDr. Jánu Lockovi, které mu zanikl výkon tohoto úřadu;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

- uvolněného exekutorského úřadu Praha - západ po Mgr. Jozefu Višváderovi, které mu zanikl výkon tohoto úřadu;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

- neobsazeného exekutorského úřadu Znojmo uvolněného přeložením soudní exekutorky Mgr. Evy Veselé do Exekutorského úřadu Kolín;

Oznámení o výsledku slyšení ZDE

 

© 2009 - 2017 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.