Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Další falešný exekutor řádí (14.01.2013)

Praha, 14. ledna 2013 (EK ČR) – V Česku řádí další falešný exekutor! Využívá různých jmen a označuje se jako „exekuční inspektor“. Dlužníkům zasílá informaci o tom, že je osobně navštíví a současně jim doručuje složenky. Jedná se o nebezpečné jednání. Adresáti jeho sdělení jsou zmateni a dotazují se Exekutorské komory na identitu tohoto vymahače. Komora podává trestní oznámení.

Na Exekutorskou komoru se obrátilo několik lidí, kteří se cítí poškozeni jednáním „exekučního inspektora“. Z výzev, které tato osoba zasílá dlužníkům, vyplývá, že mění jména. Sergei Stanislav Petrov či Sergei Stanislav Truksa si neprávem osvojuje pravomoci soudního exekutora. Tohoto podvodu se přitom dopouští napříč celou republikou.

Ve výzvách oznamuje, že společnost Beck Czech s.r.o. postoupila svoji pohledávku za dlužníkem „exekuční kanceláři“, která zahájí „důsledné exekuční řízení a výrazně zvýší“ celkové zadlužení. Výzva vykazuje mnoho formálních vad: chybí jakékoli sídlo kanceláře, rozhodnutí soudu, z něhož by vyplývala věřitelova pohledávka, spisová značka či podpis soudního exekutora. Na listině je uvedeno fiktivní vyčíslení dluhu, včetně pravděpodobně neexistujících soudních a exekučních nákladů, u kterých vymahač vyžaduje neprodlené zaplacení. Připojuje i pohrůžku, že pokud dlužník nezaplatí, navštíví ho doma či v zaměstnání inspektor, který zjistí rozsah dlužníkova majetku, jenž může být v případné exekuci zabaven. Bohužel, ne všem dlužníkům je jasné, že se jedná o klamné sdělení a že není možné, aby vymahač jakkoliv postihoval jejich majetek či vstupoval bez vyzvání k nim do bytu.
 
Tímto jednáním se zástupce „Exekuční kanceláře“ snaží vzbudit dojem, že je vůči adresátovi vedena skutečná exekuce. Sergei Stanislav Petrov či Sergei Stanislav Truksa používá označení a postupy, které mají signalizovat, že jde o jednání úřední osoby, jež má kompetenci provádět exekuci. Zmíněný „inspektor“ však není soudním exekutorem ani jeho zaměstnancem.
 
Co praví zákon? „Exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi, a
e) složil exekutorskou zkoušku.“
 
Domníváme se, že je nezbytné varovat veřejnost před tímto podvodníkem, jinak hrozí, že dlužníci zaplatí částku k rukám falešného exekutora. O peníze tak přijdou, ovšem z jejich dluhu, o jehož reálné existenci je navíc pochyb, neubyde nic. Je třeba neustále opakovat, že soudní exekutor není vymahač a že falešní exekutoři nemají žádnou možnost, kterak postihnout majetek dlužníka. Více o této problematice naleznete zde. Kompletní seznam soudních exekutorů je k dispozici na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.