Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezidentská amnestie komplikuje postup v exekucích (18.1.2013)

Praha, 18. ledna 2013 (EK ČR) – Prezidentská amnestie přidělala práci soudním exekutorům. Znovu totiž musejí prověřovat majetkové poměry propuštěných lidí, proti nimž soudy nařídily exekuci. Znovu musejí doručovat listiny, které směřovali do věznic.
 
Vězni se s exekucemi potýkají celkem často. Týkají se zejména odsouzených, kteří se dopustili podvodů, větších krádeží, ublížení na zdraví, zpronevěry nebo kteří mají platit náhradu škody. Pokud neuhradili dluh dobrovolně, věřitel nechá zahájit exekuci. Ta může být vedena i proti vězněnému.
 
Soudní exekutoři bohužel nemají k dispozici žádné seznamy osob, které byly amnestovány. „Věděli jsme, že dotyčný má výstup z věznice například za rok a počítali jsme s tím, že mu tam máme posílat korespondenci. Teď netušíme, jestli je stále ve vězení, nebo jestli byl propuštěn. Rozhodnutí mu proto budeme nadále zasílat do věznice, a pokud se list vrátí, bude to signál, že máme doručovat znovu na adresu trvalého bydliště. To je samozřejmě nepříjemné při objemu celkové práce, amnestovaných je hodně a my musíme u každého zjišťovat novou adresu a doručovat opakovaně. Celé řízení se tak prodlužuje a prodražuje, na což nejvíc doplatí dlužník,“ říká Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory.
 
Soudní exekutor musí být bedlivý i v další fázi řízení, kdy je dlužník na svobodě. Dá se totiž předpokládat, že propuštěný začne pracovat. Exekutorský úřad se tedy musí opakovaně dotazovat různých orgánů a zjišťovat, jestli dlužníka evidují jako zaměstnance, jemuž by bylo možné srážet ze mzdy. Pokud amnestovaný dlužník začne pracovat, získává věřitel naději na uspokojení pohledávky.
 
Další komplikace ale mohou vyvstávat v souvislosti s novými prohřešky čerstvě propuštěných. „Tito recidivisté mohou páchat další trestnou činnost a je pravděpodobné, že tu budou noví poškození. Mluvím třeba o trestních rozsudcích toho typu, že soud přizná náhradu škody obchodnímu řetězci, protože dotyčný na místě vypil dvě láhve alkoholu a snědl tři salámy. To jsou většinou nevymahatelné dluhy a dá se očekávat, že jich přibyde,“ dodává Jiří Prošek.
 
Naopak výhodou pro věřitele, který vede exekuci proti vězni, může být skutečnost, že dlužník ve výkonu trestu pracuje. Za vykonanou práci totiž odsouzeným náleží odměna, ze které může věznice provádět srážky. Ty jsou pak prostřednictvím soudního exekutora odesílány věřiteli.
 
„Na exekutorské úřady od Nového roku telefonuje řada amnestovaných. Většinou se ptají se na to, v jakém stavu jsou jejich exekuce, respektive jak vysoká je aktuální dlužná částka, někteří se snaží domluvit na splátkovém kalendáři. Jiní ale nabyli dojmu, že amnestie se týká i exekucí a že se jim jejich dluhy odpouštějí. To je samozřejmě nesmysl. Pokud se věřitel nerozhodne, že chce exekuci zastavit, nebo pokud pro to nejsou jiné zákonem stanovené důvody, musí být vedena, jinak se soudní exekutor vystavuje kárnému postihu. A žádná amnestie samozřejmě nemůže zasáhnout do soukromoprávního vztahu věřitelem a dlužníkem. Amnestie prezidenta republiky jsou dle Ústavy a trestního řádu udělovány pouze v rámci trestních řízení,“ uvádí prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Nejen amnestovaní, ale i jejich příbuzní či věřitelé se obracejí na bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR. Připomeňme, že fungují v Praze, Brně a Plzni. Podrobnosti naleznete zde.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.