Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Města v exekuci (22.1.2013)

Praha, 22. ledna 2013 (EK ČR) – Nejenom fyzické osoby mohou být dlužníky v exekuci. Pokud dluh nezaplatil stát, kraj nebo obec, může se věřitel domáhat své pohledávky i vůči nim. Platí ale, že exekuci vždy zahajuje soud a automatickou součástí tohoto úkonu je vydání zákazu nakládat s majetkem. Dlužník pak nemůže např. prodávat své nemovitosti, naopak běžná obchodní činnost, správa či údržba nemovitostí omezena není.
 
Žádná exekuce však nevzniká sama od sebe. Exekučnímu řízení předchází nalézací řízení, v němž soud zkoumá spravedlnost – rozhoduje o tom, kdo je dlužník, kdo věřitel, zda skutečně existuje dluh, a určuje, do kdy má být uhrazen. Pokud dlužník na toto soudní rozhodnutí nereflektuje a ve stanovené lhůtě nezaplatí, stává se z rozhodnutí tzv. vykonatelný exekuční titul. Na jeho základě pak věřitel může podat návrh na zahájení exekuce, o němž znovu rozhodne soud.
 
Shrňme tedy základní fakta:
 
·        Jakmile soud zahájí exekuci vůči dlužníkovi, vydá zároveň i zákaz nakládání s majetkem. Vlastní-li dlužník nemovitosti, katastr zapíše poznámku o nařízené exekuci. Nejedná se však o zápis na listu vlastnictví.
·        Poznámka o nařízení exekuce neznamená, že jsou dané nemovitosti v exekuci! Znamená, že proti jejich vlastníkovi je vedena exekuce a potenciální zájemci o koupi takové nemovitosti by měli býti ostražití.
·        Nařízení exekuce a příslušná poznámka v žádném případě neznamená, že se nemovitost bude prodávat nebo že bude jinak exekučně postižena. Poznámka je důsledkem úkonu soudu, nikoliv soudního exekutora. K prodeji by teoreticky mohlo dojít až v případě, že by soudní exekutor vyčerpal primární způsoby provedení exekuce (srážky z příjmů, obstavení účtu) a následně by vydal exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Ani vydání takového příkazu ovšem nesignalizuje nezbytné konání dražby.
 
A co dělat, pokud město tvrdí, že soud nařídil exekuci „neoprávněně“? Podat návrh na zastavení exekuce tak, jak stanovuje zákon. Město by se však mělo pokusit doložit zaplacení dluhu v dřívější fázi celého procesu, a to již před soudem.
 


 

Více k tématu a podrobnosti o tom, jak podobné situace řeší novela exekučního řádu, naleznete zde.
 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.