Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Města v exekuci (22.1.2013)

Praha, 22. ledna 2013 (EK ČR) – Nejenom fyzické osoby mohou být dlužníky v exekuci. Pokud dluh nezaplatil stát, kraj nebo obec, může se věřitel domáhat své pohledávky i vůči nim. Platí ale, že exekuci vždy zahajuje soud a automatickou součástí tohoto úkonu je vydání zákazu nakládat s majetkem. Dlužník pak nemůže např. prodávat své nemovitosti, naopak běžná obchodní činnost, správa či údržba nemovitostí omezena není.
 
Žádná exekuce však nevzniká sama od sebe. Exekučnímu řízení předchází nalézací řízení, v němž soud zkoumá spravedlnost – rozhoduje o tom, kdo je dlužník, kdo věřitel, zda skutečně existuje dluh, a určuje, do kdy má být uhrazen. Pokud dlužník na toto soudní rozhodnutí nereflektuje a ve stanovené lhůtě nezaplatí, stává se z rozhodnutí tzv. vykonatelný exekuční titul. Na jeho základě pak věřitel může podat návrh na zahájení exekuce, o němž znovu rozhodne soud.
 
Shrňme tedy základní fakta:
 
·        Jakmile soud zahájí exekuci vůči dlužníkovi, vydá zároveň i zákaz nakládání s majetkem. Vlastní-li dlužník nemovitosti, katastr zapíše poznámku o nařízené exekuci. Nejedná se však o zápis na listu vlastnictví.
·        Poznámka o nařízení exekuce neznamená, že jsou dané nemovitosti v exekuci! Znamená, že proti jejich vlastníkovi je vedena exekuce a potenciální zájemci o koupi takové nemovitosti by měli býti ostražití.
·        Nařízení exekuce a příslušná poznámka v žádném případě neznamená, že se nemovitost bude prodávat nebo že bude jinak exekučně postižena. Poznámka je důsledkem úkonu soudu, nikoliv soudního exekutora. K prodeji by teoreticky mohlo dojít až v případě, že by soudní exekutor vyčerpal primární způsoby provedení exekuce (srážky z příjmů, obstavení účtu) a následně by vydal exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Ani vydání takového příkazu ovšem nesignalizuje nezbytné konání dražby.
 
A co dělat, pokud město tvrdí, že soud nařídil exekuci „neoprávněně“? Podat návrh na zastavení exekuce tak, jak stanovuje zákon. Město by se však mělo pokusit doložit zaplacení dluhu v dřívější fázi celého procesu, a to již před soudem.
 


 

Více k tématu a podrobnosti o tom, jak podobné situace řeší novela exekučního řádu, naleznete zde.
 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.