Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Útok na exekutorského vykonavatele pomůže objasnit nahrávka (8.2.2013)

Praha, 8. února 2013 (EK ČR) – Došlo k dalšímu napadení exekutorského vykonavatele! Během soupisu movitých věcí dlužník zaútočil nožem na pověřeného zaměstnance soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše. Exekutorský úřad Chrudim podal na agresora z Poličky trestní oznámení. Policii by ve vyšetřování mohl pomoci zvukový záznam, pro jehož pořizování stanovuje pravidla novela exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013.

Exekutorský vykonavatel, který přijel na místo trvalého bydliště dlužníka provádět soupis movitých věcí, duchapřítomně odhadl situaci a hned v počátku provádění exekuce přivolal hlídku policie. Dlužník se totiž dopouštěl slovních útoků, používal nadávky a vyhrožoval vykonavateli, že ho zabije. Vykonavatel však setrval na místě, protože čekal na slíbené předání dlužné hotovosti tak, aby mohl upustit od plánovaného úkonu. Následnému napadení nožem s 20centrimetrovou čepelí se naštěstí dokázal ubránit a vyvázl jen s pohmožděninami, když při útoku upadl na zem.

Průběh exekuce natáčel exekutorský vykonavatel na diktafon. Novela exekučního řádu totiž staví na jisto pravidla, dle nichž lze pořizovat zvukový nebo obrazový záznam ze soupisu movitých věcí:
 
a) Je-li při soupisu někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí.
b) Dojde-li vykonavatel k závěru, že je to potřebné (např. se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance soudního exekutora), pak ho pořídit může.
 
Zmíněný zvukový záznam má nyní k dispozici policie, byť jeho přehrání může být technicky náročné, neboť dlužník v amoku diktafon zničil. V momentě, kdy ho vykonavatel poučoval o pořizování záznamu, sebral přístroj ze stolu a rozmáčkl ho. Vykonavatel tedy přistoupil k alternativní formě nahrávání a obratně zprovoznil fotoaparát umožňující zachycení zvukového i obrazového výstupu.
 
Exekutorská komora ČR považuje tento případ za další negativní důkaz stoupající agresivity dlužníků, kteří neumějí řešit svou situaci adekvátním způsobem. „Útočník má dvě pravomocné exekuce, tuto nařídil soud před čtyřmi lety. Přesto dotyčný nedokázal vyrovnat svůj závazek v přiměřené lhůtě a adekvátním způsobem. Mylně se domníval, že nečinností svým dluhům unikne. Vykonavatel naštěstí útok odvrátil. Následně bylo zjištěno, že dlužník měl už dříve problémy s dodržováním právních předpisů a dluh plyne z náhrady škody  v trestním řízení způsobené povinným na zdraví oprávněného (poškozeného). S takto brutálním útokem, který by vykonavatele přímo ohrožoval na životě, jsem se při své činnosti ještě nesetkal," říká Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Exekutorského úřadu Chrudim.
 
Prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek pak radí: „Pokud se dlužník nachází v nepříznivé situaci a neví, jak ji řešit, měl by vyhledat odbornou pomoc, ať už právního či psychologického charakteru. Exekutorská komora provozuje bezplatné poradny. Je však důležité řešit problém hned v počátku – komunikovat s věřitelem, hlídat si své platby, mít přehled o svých příjmech a výdajích a neutrácet za zbytečnosti. Když už situace dospěje tak daleko, že je exekuce prováděna formou soupisu movitých věcí, snažte se zachovat chladnou hlavu. Agresivním chováním si nepomůžete, naopak! Jsem rád, že novela zavedla tuto novinku týkající se natáčení mobiliárních exekucí. I když na pořízení nahrávací techniky vydaly exekutorské úřady nemalé náklady, ukazuje se, že to mělo smysl. Přesně v těchto situacích je to potřeba. Pořízená nahrávka vše objasní a pomůže k potrestání pachatele.“
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.