Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

80 studentů z Chebu vyslechlo přednášku o exekucích (28.2.2013)

Praha, 28. února 2013 (EK ČR) – 80 studentů Integrované střední školy Cheb se zúčastnilo dnešní přednášky o exekucích. Vedl ji viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz, soudní exekutor Exekutorského úřadu Cheb.

O realizaci přednášky požádali sami studenti prostřednictvím své pedagožky odborných předmětů Ing. Ivy Hůdové: „Přednášku jsem iniciovala já, protože naši studenti probírají exekuce v rámci předmětu finanční gramotnost, a obor veřejná správa to má dokonce v rámci maturitních okruhů. Byli tu studenti, pro které to byla přednáška povinná, ale byli tu i tací, kteří měli mít volnou hodinu. Učitelé našich ekonomických předmětů se snaží dělat podobné přednášky pravidelně. Byli jsme spokojení.“

Mgr. David Koncz během přednášky odpověděl na základní otázky týkající se exekucí. Zaměřil se zejména na prevenci, tedy na to, jak dluh vzniká a jak se mu vyhnout, vysvětlil, kdo je soudní exekutor, popsal základní ustanovení exekučního řádu. Představil také průběh soudního a exekučního řízení. „Myslím, že je důležité informovat právě studenty a mládež, že neodpovědný přístup k finančním závazkům se nevyplácí a že dlouhodobé neřešení dluhů může vést k exekuci.“
 
Akce se konala v odpoledních hodinách v budově školy U Divadla. Posluchači byli z několika tříd i oborů (např. obchodní akademie, veřejná správa). Jejich reakce byly pozitivní, neboť sami vnímají důležitost prevence v této oblasti, řekla jedna ze žákyň školy: „My jsme se o tom bavili s paní učitelkou a ona řekla, že se zkusí zeptat. Bylo to poučné, poutavé, zajímavé. Hodně mi to dalo. Teď jsme to zrovna probírali v předmětu finanční gramotnost. A paní učitelka říkala, že nám to zařídí.“
 
Studenti také obdrželi řadu informačních materiálů – např. exekuční slovníček či leták bezplatných poraden Exekutorské komory ČR. V rámci přednášky byl prostor i pro volnou diskusi. Žáci se ptali např. na možnost soudního exekutora zabavit neplatiči dlužného výživného řidičský průkaz. „Jeden ze studentů se ptal, jestli je možné pozastavit řidičské oprávnění dlužníkovi, který automobil potřebuje k výkonu své živnosti. Platí, že v takovém případě se exekuce tímto způsobem na základě návrhu dlužníka zastavuje. To znamená, že pokud je dlužník například taxikář a doloží, že řidičský průkaz z těchto důvodů potřebuje k výkonu svého povolání, oprávnění se nepozastavuje,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory David Koncz. Na závěr studenti absolvovali rychlý vědomostní kvíz. Nejbystřejší studenti tak získali zajímavé ceny.
 
Školení studentů v Chebu navazuje na sérii bezplatných školení, které Exekutorská komora pořádá. Např. 13. prosince 2012 jsme v Aši přednášeli pro klientky Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, 26. listopadu proběhlo školení seniorů v Brně v Domově seniorů Foltýnova, 7. listopadu v Praze v Domově pro seniory Ďáblice.
 
 
 
 
 
 
 

 

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.