EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dnes se otevírá Klinika exekutorského práva (6.3.2013)

Praha, 6. března 2013 (EK ČR) – Právě dnes se otevírá Klinika exekutorského práva. Tento unikátní vzdělávací projekt je společným počinem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Exekutorské komory ČR.
 
Speciální předmět o exekučním řízení určený studentům práv povedou odborníci z řad Exekutorské komory. Smyslem je seznámit studenty s dílčími problémy exekučního práva z pohledu soudu, soudního exekutora, věřitele, dlužníka a dalších zúčastněných subjektů. „Upozorníme na hlubší souvislosti, zaměříme se na aktuální judikaturu. Studenti také budou mít možnost řešit příklady vycházející z praxe. Budou například vypracovávat podání na základě reálných podkladů. Dále jim umožníme zúčastnit se bezplatných poraden Exekutorské komory, soupisu movitých věcí dlužníka, dražebního jednání a podobně. Zkrátka absolventi Kliniky exekutorského práva zhlédnou chod exekutorského úřadu v reálném měřítku a budou vybaveni relevantními odbornými informacemi, které se studentům jinak dostávají jen pomálu. Deficit v oblasti odborných znalostí o exekucích je značný nejenom mezi studenty. Proto si nesmírně vážím toho, že Právnická fakulta Masarykovy univerzity má zájem tento nedostatek napravit a že tomu můžeme být tímto způsobem nápomocni,“ říká prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek
 
„Tenhle nápad vítám. Myslím, že ze strany naší fakulty je to dobrý krok. O Kliniku exekutorského práva byl velký zájem. Jen co se předmět objevil v elektronickém systému k zápisu na letní semestr, byl obsazen. Míst tam bylo jen dvacet, naštěstí jsem se vešla. Mí kolegové z ročníku už ale takové štěstí neměli, budou to muset zkusit v dalších semestrech,“ uvádí studentka Právnické fakulty MUNI Petra Pimková. Studenti Kliniky exekutorského práva na Masarykově univerzitě budou zejména vypracovávat podání k soudu nebo soudnímu exekutorovi, rozhodnutí exekučního soudu nebo soudního exekutora. V osnově odborného předmětu jsou i úlohy týkající se procesních úkonů, práce s judikaturou atp.
 
„Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Jsme proto velmi rádi, že Exekutorská komora ČR je ochotna spolupracovat na tomto dovednostním předmětu. Spolu s ostatními předměty vytvořenými v rámci projektu Teorie – dovednosti – praxe tak umožní studentům kontakt s praxí již během studia, což zcela jistě přispěje k jejich vyšší uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu práce,“ doplňuje hlavní řešitel projektu Mgr. Jan Neckář z Masarykovy univerzity.
 
Další podrobosti naleznete zde: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2013/MVD030K.
 
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2020 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.