Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Tatra úspěšně prošla dražbou (15.3.2013)

Cheb, 15. března 2013 (EK ČR) – Podnik TATRA, a.s., dnes úspěšně prošel exekuční dražbou. Vydražitelem se stala společnost TRUCK DEVELOPMENT a.s. Byl jí udělen příklep, protože učinila nejvyšší podání ve výši 176.000.000 korun.
 
Dražba se konala v sídle Exekutorského úřadu Cheb soudního exekutora Mgr. Davida Koncze. Zjištěná cena podniku byla určena částkou 262.702.793 korun, a to dodatečnou zprávou o ceně podniku, kterou vydal správce podniku v souladu se zákonem. Nejnižší podání činilo 175.135.195 korun a dražební jistota 100.000.000 korun. Podrobnosti jsou mimo jiné uvedeny ve veřejně dostupné dražební vyhlášce (k nahlédnutí zde). Dražby se zúčastnil jeden zájemce, který složil dražební jistotu.
 
Okresní soud Nový Jičín nařídil exekuci proti TATŘE, a.s., na návrh věřitele, společnosti Composite Com a.s., 13. prosince 2012 kvůli částce 650 miliónů korun a pověřil soudního exekutora provedením svého rozhodnutí. Bylo rozhodnuto o způsobu provedení exekuce prodejem podniku, na jehož řádné hospodaření dohlížel v průběhu řízení správce. Jeho ustanovením zajistil soudní exekutor Mgr. Koncz nepřerušenou výboru v podniku TATRA, a.s., a tím i další fungování této společnosti jako strategického celku s tradicí. „Průběh exekuce se provozu podniku nedotkl, neměl vliv na výrobu, ani na obchodní partnery nebo zaměstnance TATRY. Její dražba byla jen logickým, nutným a zároveň nejpřijatelnějším řešením nejen finančních těžkostí této společnosti,“ říká Mgr. David Koncz.
 
Společnost TRUCK DEVELOPMENT a.s. teď musí coby vydražitel zaplatit nejvyšší podání. Lhůtu k jeho doplacení stanoví soudní exekutor v usnesení o příklepu. Dle zákona nebude delší než dva měsíce, vysvětluje Mgr. Koncz: „Vydražitel může převzít vydražený podnik TATRA, a.s., už následující den po vydání usnesení o příklepu. Podnik mu na základě žádosti předá správce podniku za součinnosti s dlužníkem. Vydražený podnik přechází do majetku vydražitele, pokud usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. K témuž dni se vydražitel stává vlastníkem věcí a vstupuje do práv a závazků patřících k podniku. Nutno podotknout, že podnik kupuje tak, jak stojí a leží. Přecházejí na něj tedy i závazky TATRY, a.s., které exekucí nebudou uspokojeny. Věřitelé se pak mohou domáhat svých nároků na vydražiteli.“
 
Připomeňme, že do konání dražby nezasáhl ani insolvenční návrh podaný 13. března 2013 Severočeskou správou nemovitostí, s.r.o., kvůli dluhu ve výši 200 tisíc korun za nezaplacené ceny dopravy. Krajský soud v Ostravě včera tento návrh odmítl pro jeho právně-formální nedostatečnost s tím, že i procesně bezvadný návrh by byl odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost (viz zde). Dražba se tak mohla uskutečnit podle původního plánu, resp. v souladu s vydanou dražební vyhláškou.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.