Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vymáhání pohledávek nelze činit trestněprávní cestou (3.4.2013)

Praha, 3. dubna 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR reaguje na informace týkající se kupčení s pohledávkami a jejich následného „vymáhání“ trestněprávní cestou. Deníkem Právo jsme byli zpraveni o jednání některých věřitelů, kteří prodávají své peněžní nároky do zahraničí a tyto subjekty pak podávají na dlužníky trestní oznámení.

Vymáhání pohledávek (mimo veřejnoprávních) upravuje zákon jasně – jedná se o oblast spadající do soukromého práva. Kdo nesplní povinnost uloženou civilním soudem, vystavuje se riziku vymáhání dluhu prostřednictvím soudního exekutora na základě návrhu věřitele a pověření soudu. Dlužit však není trestné. Dluh není možné primárně vymáhat pomocí trestního oznámení, v případě, že není očividně spáchán trestný čin. „Z pohledu Exekutorské komory ČR je tento postup přinejmenším podivný. Koná-li tak nějaký věřitel nebo držitel pohledávky, a to dokonce hromadným způsobem, lze to vnímat jako šikanózní postup, hraniční jednání, neúměrný nátlak na dlužníka,“ říká prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek. Navíc nelze opomenout, že společnosti, které takto jednají, přenášejí náklady spojené s tímto „vymáháním“ dluhu na daňové poplatníky, protože policie je povinna zabývat se podaným trestním oznámením.

Postiženým lze doporučit, aby se v případě, že jsou v trestních oznámeních uvedeny nepravdivé údaje, bránili žalobou nebo taktéž podáním trestního oznámení v případě hrubě lživých tvrzení. Je však třeba zdůraznit, že trestní právo je v demokratických státech pojímáno jako nejzazší prostředek (ultima ratio). Použití prostředků trestního práva totiž představuje nejzávažnější zásahy do práv jednotlivce, a proto k nim musí být přistoupeno zdrženlivě pouze v případech, v nichž prostředky jiných právních odvětví selhávají nebo nejsou efektivní.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.