Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Prezidium Exekutorské komory má za sebou rok intenzivní práce (4.4.2013)

Praha, 4. dubna 2013 (EK ČR) – Přesně před rokem bylo zvoleno nové vedení Exekutorské komory ČR. Pětičlenné prezidium vzešlo z volebního sněmu soudních exekutorů, který se konal v Brně. Prezidentem se stal Mgr. Ing. Jiří Prošek a viceprezidentem Mgr. David Koncz.

„Máme za sebou třetinu mandátu, během kterého jsme uvedli do praktického provozu novelu exekučního řádu. I díky tomu se nám ve velké míře daří měnit vnímání exekučního prostředí. Chci zdůraznit, že soudní exekutoři svou činnost primárně pokládají za veřejnou službu, přičemž zásadními rysy jsou profesionalita a slušnost. Jako jeden ze svých hlavních úkolů vidíme zlepšení informovanosti veřejnosti o exekučním řízení a jeho souvislostech,“ říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Exekutorská komora provozuje již pátým rokem bezplatné právní poradny. Fungují v Praze, Brně a Plzni. Jen během loňska je navštívilo 7.500 klientů. Další stovky tazatelů se na nás obracejí prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.ekcr.cz, e-mailů či dopisů. „Veřejnost se začíná orientovat v dluhové oblasti. Nemalou měrou k tomu přispíváme řadou projektů. Z poslední doby třeba spoluprací na knižním průvodci o exekucích, zprovoznili jsme internetové kalkulačky nákladů exekuce a srážek ze mzdy, s Masarykovou univerzitou jsme odstartovali unikátní Kliniku exekutorského práva. Jsem rád, že i na základě těchto projektů počet exekucí klesá,“ uvádí viceprezident Mgr. David Koncz. V neposlední řadě se novému vedení Exekutorské komory podařilo významným způsobem upgradovat Portál dražeb (www.portaldrazeb.cz) či Centrální evidenci exekucí, probíhá rozsáhlá vzdělávací činnost různých odborných skupin, ať už advokátů, nebo pracovníků exekučních oddělení jednotlivých obcí. Podstatná je též legislativní činnost Exekutorské komory ČR a spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti ČR.
 
Mezi další priority vedení Exekutorské komory patří na následující období kupř. rozšíření poradenské činnosti o chat s právníkem, v jehož rámci bude moci klient obdržet okamžitou odpověď. V souvislosti se snahou o maximální otevřenost procesů také připravujeme zveřejnění kompletních seznamů pracovníků soudních exekutorů. V současné době lze na internetových stránkách nalézt jmenný rejstřík soudních exekutorů, jichž je k dnešnímu dni ministrem spravedlnosti jmenováno 149. Nyní chystáme k publikování soupis všech exekutorských kandidátů, koncipientů a vykonavatelů, vysvětluje prezident Jiří Prošek: „Vykonavatel je pověřený zaměstnanec soudního exekutora, který musí splňovat poměrně přísné podmínky pro to, aby ho Exekutorská komora vůbec připustila ke zkouškám a na základě jejich úspěšného absolvování mu vydala průkaz. Přesto si lidé stále pletou exekutorské a soudní vykonavatele s vymahači a pracovníky různých inkasních agentur. Teď bude mnohem jednodušší ověřit si, kdo s vámi komunikuje. V případě nejistoty už nebude potřeba telefonovat na příslušný exekutorský úřad nebo na Exekutorskou komoru. Zaměstnance soudního exekutora prokazujícího se průkazem budete moci ihned a jednoduše ztotožnit pomocí seznamu na webových stránkách www.ekcr.cz.“
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.