Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutor pomůže, pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu (17.4.2013)

 

Praha, 17. dubna 2013 (EK ČR) – Soudní exekutor může pomoci zaměstnancům, kterým firma dluží výplatu. Nevyplatí-li zaměstnavatel dlužnou mzdu, lze ji vymáhat exekučně. Navíc pro zaměstnance je tento proces bezplatný.

Jak postupovat? Pokud mzda není zaměstnanci vyplacena ani 15. den po době splatnosti, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. (Nejedná se o podání výpovědi.) Současně má nárok na odstupné (resp. náhradu mzdy) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, což je podle zákoníku práce minimálně dva měsíce.

„Pokud zaměstnavatel dlužnou mzdu nevyplatí, můžete na něj podat žalobu, a to k místně příslušnému soudu. Rozhodně bych nečekal příliš dlouho. Jestli jste nedostali už tři a více výplat, je to signál k tomu, že byste neměli otálet. Soud pak na základě vaší žaloby určí, že zaměstnavatel je dlužníkem a že vám má během stanovené lhůty zaplatit dlužnou částku. Vy budete v pozici věřitele, a když zaměstnavatel nebude reagovat na rozhodnutí soudu o zaplacení dlužné mzdy a lhůta pro to stanovená uplyne marně, můžete podat návrh na zahájení exekuce. Pak už soud pověří soudního exekutora provedením exekuce,“ popisuje prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek. Náklady celého procesu navíc nese dlužník, tedy zaměstnavatel. Jeho povinností je též uhradit náklady, které má zaměstnanec v prvním a druhém soudním řízení s odměnou advokáta, jenž ho zastupuje, se soudními poplatky atp.
 
V bezplatných právních poradnách Exekutorské komory se s podobnými dotazy zaměstnanců různých firem setkáváme pravidelně. „Například nedávno jsme řešili případ, kdy akciová společnost z Královéhradecka podnikající v oboru gastronomie dlužila výplatu šesti zaměstnancům. Ti se však na základě doporučení spojili, zaměstnavatele společně zažalovali a podali návrh na exekuci. Nyní jsou jejich pohledávky vymáhány jednotně, což je efektivnější,“ uvádí příklad z praxe Mgr. Ing. Prošek. Soudní exekutor přitom může při vymáhání dlužné mzdy využít řadu prostředků – např. obstavení bankovních účtů firmy, přikázání pohledávky v tom smyslu, že odběratelům nařídí platit nikoliv na účet firmy, ale k rukám soudního exekutora apod. Pokud jsou tyto způsoby neúspěšné a řízení vykazuje příslušné rysy, může dojít i k prodeji podniku v dražbě.
 
Shrňme tedy základní rady:
1. Dluží-li vám zaměstnavatel mzdu, podejte na něj žalobu. Najděte si adekvátní právní zastoupení.
2. S podáním žaloby neotálejte – čím více vám bude firma dlužit, tím méně lze předpokládat její dobrou finanční kondici a následné vymožení prostředků.
3. Nereaguje-li zaměstnavatel na rozhodnutí soudu o vyplacení dlužné mzdy, podejte návrh na exekuci.
4. V exekuci nemusíte dohledávat majetek dlužníka. Soudní exekutor ho zjistí sám, zpeněží ho a získané prostředky vám vyplatí. Náklady exekuce (tj. odměnu vašeho advokáta z nalézacího a exekučního řízení, odměnu soudního exekutora a DPH) přitom nese dlužník – viz kalkulačka nákladů exekuce.


Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.