Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Bloger zaměňuje exekuci s výkonem rozhodnutí, o exekuci nejde (16.4.2013)

Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit, že blog Hlava XXII po česku obsahuje nepravdivé a irelevantní údaje. Nejde v něm totiž o exekuci, ale o soudní výkon rozhodnutí. Protestujeme proti této zásadní záměně, která poškozuje renomé exekutorského stavu.
 
Z článku jasně vyplývá, že příběh dlužnice s exekucí a činností soudního exekutora nijak nesouvisí. Jedná se o vymáhání peněžitého dluhu, které provádí sám soud a jeho pracovníci na základě návrhu věřitele. Ačkoliv se tedy v blogu hovoří o „návrhu na exekuci“ či „dopisu oznamujícím exekuci“, jde o nepravdivé informace.
 
Zdůrazňujeme, že popisovaný příběh nelze srovnávat s exekucemi a dávat tím „ponaučení“ recipientům, kteří se k současnému stavu exekucí vyjadřují. Navíc označování recipientů, kteří tak činí, vulgárními výrazy též považujeme za krajně nevhodné.
 
V souvislosti s výše uvedenými porušeními požadujeme, aby byl blog smazán, o což jsme již požádali příslušnou redakci iDnes.cz. Zvažujeme také právní kroky proti autorovi blogu.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.