Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Bloger zaměňuje exekuci s výkonem rozhodnutí, o exekuci nejde (16.4.2013)

Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit, že blog Hlava XXII po česku obsahuje nepravdivé a irelevantní údaje. Nejde v něm totiž o exekuci, ale o soudní výkon rozhodnutí. Protestujeme proti této zásadní záměně, která poškozuje renomé exekutorského stavu.
 
Z článku jasně vyplývá, že příběh dlužnice s exekucí a činností soudního exekutora nijak nesouvisí. Jedná se o vymáhání peněžitého dluhu, které provádí sám soud a jeho pracovníci na základě návrhu věřitele. Ačkoliv se tedy v blogu hovoří o „návrhu na exekuci“ či „dopisu oznamujícím exekuci“, jde o nepravdivé informace.
 
Zdůrazňujeme, že popisovaný příběh nelze srovnávat s exekucemi a dávat tím „ponaučení“ recipientům, kteří se k současnému stavu exekucí vyjadřují. Navíc označování recipientů, kteří tak činí, vulgárními výrazy též považujeme za krajně nevhodné.
 
V souvislosti s výše uvedenými porušeními požadujeme, aby byl blog smazán, o což jsme již požádali příslušnou redakci iDnes.cz. Zvažujeme také právní kroky proti autorovi blogu.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.