Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekuční osvěta běží Plzeňským krajem (22.4.2013)

Praha, 22. dubna 2013 (EK ČR) – V Plzeňském kraji se tento týden konají hned dvě přednášky o exekucích. Veřejné besedy se soudními exekutory organizované Terénními programy Kotec proběhnou v Tachově a ve Stříbře.

 
„První část přednášky zaměřím na popis toho, co je to vlastně exekuce, jak probíhá, jaká jsou její pravidla. Exekuce totiž nepadá z nebe, musí ji zahájit soud. I tuhle základní informaci si uvědomuje málo lidí, a téma exekuce je proto opředeno spoustou fám a mýtů,“ říká Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Domažlice. Účastníci workshopu se dále dozvědí, že soudní exekutor musí mít právnické vzdělání a je jmenován ministrem spravedlnosti, že soupis movitých věcí není jediným způsobem provedení exekuce a že náklady exekuce nejsou tvořeny jen odměnou soudního exekutora, ale i odměnami advokátů, soudními poplatky a DPH. Přednáška v Tachově je na programu ve středu 24. dubna od 17:00 v sále Městského kulturního střediska na náměstí (on-line mapa zde).
 
Druhý seminář proběhne ve čtvrtek 25. dubna ve Stříbře, a to rovněž od 17:00 v sále Městského muzea na náměstí (on-line mapa zde). Přednášejícím bude Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město. „Tato druhá bezplatná přednáška o exekucích rovněž osvětlí základní pojmy související s exekucemi. Odpovím ale i na to, jak probíhá předexekuční fáze – tedy, jak vzniká dluh, proč je důležité komunikovat s věřitelem, co je to předžalobní výzva nebo nalézací řízení.“ Další témata, která zazní, vyjmenovává organizátor Mgr. David Klaus z občanského sdružení Kotec: „Přednášející také vysvětlí, jak se exekuce provádí, jak probíhají srážky ze mzdy, co všechno je možné zajistit při soupisu movitých věcí a jak se může třetí osoba bránit proti zabavení věci, která není ve vlastnictví dlužníka. V neposlední řadě se lektorující soudní exekutoři budou věnovat tomu, jak řešit vícečetné exekuce.“ Obě besedy budou zhruba dvouhodinové, přičemž druhou polovinu setkání vyplní dotazy veřejnosti.
 
Exekutorská komora ČR pořádá podobné osvětové akce pravidelně, tento měsíc např. v pražském hotelu Olšanka pro zaměstnance obecních úřadů či v Plzni pro pracovníky neziskového sektoru.
 
Besedy v Tachově a Stříbře jsou určeny široké veřejnosti. Účast je zdarma. Více o občanském sdružení Kotec, které funguje už od roku 2004, najdete pod tímto odkazem:
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.