Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutoři vydali už 50 příkazů k pozastavení řidičáků (24.4.2013)

Praha, 24. dubna 2013 (EK ČR) – Soudní exekutoři vydali první exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění neplatičům dlužného výživného. Od Nového roku, kdy vešla v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, se tak stalo již v 50 řízeních.
 
„Zpětná vazba je nebývale dobrá. Případy, u nichž předchozí způsoby provádění – tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu – nebyly úspěšné, se rázem pohnuly,“ říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Soudní exekutor může vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění pouze v určitých typech případů. Postižitelní jsou jen ti dlužníci, kteří svému nezletilému dítěti nezaplatili výživné. Nový způsob exekučního postihu nemá sloužit k přímému zpeněžení majetku neplatiče. Záměrem zákonodárců bylo motivovat dlužníka k zaplacení nedoplatků na alimentech. Vždyť rodiče, u nichž byl řidičák pozastaven, dluží na výživném průměrně 78.000 korun. „Nejvíce neplatičů, konkrétně 16, reagovalo na zaslaný exekuční příkaz tak, že kontaktovali příslušný exekutorský úřad a snažili se o aktivní přístup, např. o sjednání splátkového kalendáře. Čtrnáct dlužníků se dostavilo přímo na úřad, aby částku uhradili v hotovosti a exekuce, v jejímž rámci jim byl pozastaven řidičák, tak skončila. Mimo jiné tu máme případ, který vypadal téměř beznadějně. Dlužník oficiálně neměl žádný dohledatelný majetek, úhradám se pořád vyhýbal, přitom široké okolí vidělo, že si žije nad poměry. Teď jsme mu postihli řidičský průkaz a během několika dnů přišel složit dluh. Matka dítěte byla doslova nadšená,“ dodává Mgr. Ing. Jiří Prošek. „Už jsem ani nedoufala, že mi exekutor pomůže. Byla jsem odhodlaná najít si druhou práci, protože bývalý manžel mi nic neposílal. Teď se mi strašně ulevilo,“ nechala se slyšet paní K. S. z Domažlic, které vydání exekučního příkazu na řidičský průkaz neplatícího partnera pomohlo.
 
Ze statistik dále vyplývá, že jedenáct lidí z výše zmíněných 50 označilo jiný postižitelný majetek, tudíž řízení je nyní vedeno tímto směrem. Pozitivní také je, že ve dvou případech se soudní exekutoři díky náhlé aktivitě dlužníka dozvěděli, že má skrytý příjem, a zaměstnavatel tak může provádět srážky ze mzdy. Ve zbylých několika kauzách evidujeme dosud nedoručený exekuční příkaz nebo doručení fikcí. Ti řidiči, kteří v exekuci dluží na výživném na nezletilé dítě a příkazu se vyhýbají, pak mohou být zastaveni hlídkou policie a řidičák jim může být odebrán i s tím rizikem, že jejich jednání bude posouzeno jako trestný čin.
 
A jak vypadá zastavování řidičáků v praxi? Pokud soudní exekutor zjistí, že dlužník disponuje řidičským průkazem, vydá exekuční příkaz, který doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů. Oprávnění řídit motorové vozidlo se pozastavuje ke dni, k němuž byl příkaz doručen dlužníkovi, a to do vlastních rukou. Dlužník na základě tohoto rozhodnutí nesmí řídit auto a musí odevzdat průkaz. Poté, co dlužník dlužné výživné doplatí, exekuční příkaz se zruší.
 
Jeden problém však praxe přeci jen vyjevila, uvádí Jiří Prošek: „Potíže nastaly u zletilých dětí, kterým náleží výživné a druhý rodič ho neplatí. Pokud jim totiž už bylo 18 let, nemůžeme podle zákona přistoupit k pozastavení neplatičova řidičského oprávnění. Máme spoustu případů, kde by bylo záhodno tohoto instrumentu také využít, ale nejde to. Matky, které takto živí třeba potomka studujícího vysokou školu, jsou zoufalé a také volají po tom, abychom jejich exmanželovi zastavili řidičák. Těžko se jim vysvětluje, že to udělat nelze. Přitom například soudní exekutoři na Slovensku nejsou při vydání příkazu k pozastavení řidičského oprávnění věkem dítěte omezeni.“ Prezidium Exekutorské komory ČR se kvůli konzultaci této novinky setkalo s vedením Slovenskej komory exekútorov, jejíž členové – včetně JUDr. Stanislavy Kolesárové – mají s odebíráním řidičáků několikaletou zkušenost: „Ak má povinný povolania, kde potrebuje vodičský preukaz, potom je to problém. Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského oprávnenia nie je hojne využívaný spôsob a môžem potvrdiť, že k nemu pristupujeme s rozmyslom.“
 
 
Co dalšího byste měli vědět?
 
  • Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je možné zrušit, pakliže dlužník prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb nebo pakliže zaplatí dlužné výživné. V praxi však tento obranný prostředek v žádném z 50 případů dosud uplatněn nebyl.
 
  • Exekuce pozastavením řidičského oprávnění slouží jen k vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě, nikoliv běžného výživného.
 
  • Exekuce pozastavením řidičského oprávnění je zákonem preferovaný způsob provedení exekuce, to znamená, že soudní exekutor k němu přistoupí dříve než např. k soupisu movitých věcí.
 
  • Zkušenosti s odebíráním řidičáků už mají exekutoři v Polsku a na Slovensku. Na Slovensku však nejsou omezeni výživným, které je vymáháno pro nezletilé dítě. Může jít i o výživné pro rodiče a další osoby.
 
  • Podrobnosti o odevzdání řidičského průkazu upravuje vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.