Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Čtyři měsíce fungování novely v praxi – výsledky jsou pozitivní (6.5.2013)

Praha, 6. května 2013 (EK ČR) – Od Nového roku platí nová pravidla pro exekuce. Zákon zavedl třeba předžalobní výzvu, upravuje slučování řízení a zjednodušuje obranu dlužníka. Změn je celá řada, většinu z nich hodnotí veřejnost i soudní exekutoři po čtyřměsíční aplikaci pozitivně.
 
„Novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu vnímám jako nutnou, dobrou a přínosnou jak pro věřitele, tak pro dlužníky! Doslova převratná je mimo jiné možnost dražby členských podílů v bytových družstvech. Soudní exekutoři vydali příslušné příkazy už zhruba ve 20 případech. První dražba tohoto druhu by měla proběhnout tento měsíc. Jedná se o průlomový okamžik,“ uvádí Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR. Pokud soudní exekutor postihl dlužníkův podíl v bytovém družstvu před 1. lednem 2013, členství neplatiče zaniklo a družstvo mu vyplatilo tzv. vypořádací podíl vyčíslený podle obchodního zákoníku. Ten však nedosahoval tržní hodnoty bytu, což bylo nevýhodné jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Bytové družstvo tedy získalo volný byt za nízkou částku, a pak ho mohlo prodat za cenu běžnou na realitním trhu. Nově je družstevní byt zpeněžován formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku je možné uspokojit mnohonásobně větší část dluhů povinného.
 
Další kladně hodnocenou novinkou, kterou novela exekučního řádu zavedla, je možnost pozastavit řidičské oprávnění rodičovi, který neplatí alimenty na nezletilého potomka. Tento postup zvolili soudní exekutoři v prvních 60 řízeních. „Zpětná vazba je nebývale dobrá. Případy, u nichž předchozí způsoby provádění – tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu – nebyly úspěšné, se rázem pohnuly,“ říká Jiří Prošek.
 
Většina dlužníků také vítá zavedení předžalobní výzvy. Věřitel musí minimálně sedm dní před podáním žaloby upozornit neplatiče na existující dluh, vysvětluje Mgr. David Koncz, viceprezident Exekutorské komory: „V praxi jsme nyní svědky toho, jak odpadají stížnosti na to, že dlužník o svém dluhu nevěděl. Bohužel, na předžalobní výzvu reaguje jen minimum lidí. Stejně všechny dopisy a následně rozsudky házejí do koše a nezajímají se o svoji věc. Reagovat začnou až v momentě, kdy soud zahájí exekuci. Z mého pohledu je to tristní, protože kdyby jednali ihned, ušetřili by si výdaje za advokáta věřitele, soudní poplatky apod.“ Dlužníkům mělo ulevit i prodloužení lhůty pro dobrovolné plnění na začátku exekuce, a to z 15 dnů na 30. V rámci této lhůty se snižuje odměna soudního exekutora o polovinu. „Ani na tento benefit však většina lidí neslyší. Jen v málokterém řízení se stane, že dlužník využije poslední šance před tím, než exekuce začne být prováděna. Neplatiče o této výhodě informujeme speciálním dopisem, přesto se s námi ani nespojí a před problémem zavírají oči,“ konstatuje Mgr. David Koncz.
 
Závěrem: První zkušenosti soudních exekutorů s uplatňováním novely exekučního řádu jsou tedy dobré, byť u některých lidí vyvolaly nové postupy řadu otázek. Bezplatné poradny Exekutorské komory ČR zaznamenaly zvýšený počet dotazů. Nejčastěji se jednalo právě o nová pravidla pro vymáhání výživného a pro dražby podílů v bytových družstvech. Nápor otázek k těmto tématům jsme však zvládli díky posílení služeb našich právníků.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.