Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

O první elektronické dražby je velký zájem, odpadají pletichy (7.5.2013)

Praha, 7. května 2013 (EK ČR) – Od začátku roku už nemusíte dražit auto v sídle exekutorského úřadu. Stačí se z pohodlí domova připojit na internet a činit příhozy v souladu s dražební vyhláškou. Soudní exekutoři takto provedli první elektronické dražby movitých věcí! Podle odhadů Exekutorské komory ČR bude v květnu tvořit tento způsob prodeje předmětů až pět procent celkového objemu exekučních dražeb.
 
Nemovitosti se mohly dražit prostřednictvím internetu již před 1. lednem 2013. Nyní je možné provést tímto způsobem exekuční zpeněžení i v případě automobilů, elektroniky apod. Umožňuje to novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Soudní exekutoři začali tuto novinku velmi rychle využívat, říká prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek: „Elektronické dražby jsou značně efektivní. Dosavadní čtyřměsíční zkušenosti hovoří jasně – o elektronické dražby je mezi lidmi zájem, účastní se jich až o čtvrtinu více dražitelů. Dříve pro ně mohl být problém jet kvůli dražbě domácího kina z Ústí nad Labem do Písku, teď to řešit nemusejí. S tím souvisí i fakt, že výsledné výnosy z elektronických dražeb jsou vyšší, což je dobře jak pro věřitele, tak pro dlužníka. Podaří se totiž umořit větší část dluhu.“
 
Nová forma dražby významným způsobem šetří finanční náklady. Není totiž nutné, aby byla v nabytém časovém plánu k dispozici dražební místnost či kvalifikovaný právník vedoucí dražbu. „Drobnější věci se už nemusejí dražit po souborech, díky elektronickému prostředí je můžeme nabízet samostatně. To je obrovská výhoda! V minulosti jsme tu měli třeba případ, kdy se prodávaly hodinky zajištěné v provozovně neplatícího podnikatele. Asi si dovedete představit, že prodávat stopadesát hodinek v hodnotě 250 korun po jednotlivých kusech je v rámci klasické dražby technicky nerealizovatelné a efekt je nulový. Smysluplnější bylo dražit hodinky na patnáct souborů, po deseti kusech spíš než po jednom. Elektronická dražba tuto starost odbourává, klidně vyhlásíme dražbu na každý kus hodinek zvlášť, protože to celkové náklady v zásadě téměř nenavyšuje,“ uvádí Jiří Prošek.
 
On-line průběh dražby rovněž zvýšil transparentnost celého procesu. Už není možné, aby se zájemci na dražbě vzájemně ovlivňovali či se domlouvali na společném postupu. Vše se děje přes elektronické systémy, kde jeden druhého nemá jak kontaktovat. Samotné licitování pak může sledovat libovolný počet pozorovatelů, kteří se dražby sami neúčastní.
 
V souvislosti s odstraněním možných pletich při dražbách také uveďme, že zákon od Nového roku zakazuje dohody dražitelů. Jestliže jich více učiní stejné nejvyšší podání, je vítěz určen losem. „Před novelou bylo zákonem stanoveno, že pokud v dražbě nabídne stejnou nejvyšší cenu více zájemců, mohou se mezi sebou dohodnout na tom, kdo z nich se stane vítězem. Teprve kdyby se nedohodli, rozhodl by los. Tato možnost už naštěstí neplatí a jsem rád, že se nám tímto způsobem daří vykrystalizovávat celý režim, byť se to může jevit jen jako formální zakotvení toho, co normálně fungovalo. Soudní exekutoři totiž už předtím většinou zastávali právní názor, že dohody mezi dražiteli možné nejsou, a proto je nepřipouštěli,“ uvádí JUDr. Stanislav Pazderka, člen prezidia Exekutorské komory ČR.
 
 
 
Další zajímavé informace:
 
  • Veškeré exekuční dražby jsou přehledně evidovány na volně přístupném Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz). Exekutorská komora ČR ho provozuje od roku 2009, týdně ho navštíví kolem 15.000 uživatelů.
  • V červenci 2012 došlo k zásadní renovaci Portálu dražeb. Smyslem bylo sledovat trend elektronických dražeb a zdokonalit uživatelské rozhraní. Původní systém jsme propojili s dalšími internetovými servery, které nabízejí servis v oblasti e-dražeb. Pokud se chce zájemce zúčastnit elektronické dražby, může se na ni dostat jednoduchým proklikem z kompletního seznamu na Portálu dražeb.
  • Nejvyšší podání za věc vydraženou v elektronické dražbě musí vydražitel uhradit do 10 dnů.
  • Elektronické exekuční dražby nemovitostí se provádějí už od roku 2009 díky tehdejší úpravě občanského soudního řádu.
  • Exekutorská komora ČR je v oblasti elektronizace jednou z nejprogresivnějších profesních komor. Inovuje Centrální evidenci exekucí, soustředí se na zkvalitňování elektronických součinností s bankami a pojišťovnami či Českou správou sociálního zabezpečení atp.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.