Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření k rozhodnutí NSS o udělení pokuty soudní exekutorce (28.05.2013)

Praha, 28. května 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaznamenala zprávy o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o udělení pokuty Exekutorskému úřadu Plzeň-jih soudní exekutorky Mgr. M. T. Šlo o jednání jejích zaměstnanců při provádění soupisu movitých věcí. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici písemné vyhotovení rozhodnutí, nevíme, ze kterých skutkových okolností NSS vycházel. V případě, že se prokázaly popsané skutečnosti, považujeme je za protiprávní, neetické a nepřípustné.
 

Exekutorská komora ČR je coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů mimořádně aktivní. Pravidelně provádíme kontroly exekutorských úřadů. U kárně trestaných soudních exekutorů posilujeme preventivní kontroly, při nichž se přihlíží i ke zjištěním kárného soudu (NSS). Např. pokud byl soudní exekutor odsouzen za nečinnost, což je nejčastější příčina udělení trestu, zaměřuje se kontrola zejména na průtahy. Připomeňme však, že Exekutorská komora ČR soudní exekutory nejmenuje ani neodvolává – tyto pravomoci nemá.

 
V současné době také zpřísňujeme podmínky pro výkon činnosti exekutorských vykonavatelů. Aktuální kritéria jsou nastavena ostřeji než v případě soudních vykonavatelů, přesto plánujeme další opatření – např. zřizujeme speciální internetovou sekci, kde bude transparentně zveřejněn seznam zaměstnanců všech exekutorských úřadů tak, aby nedošlo k záměně s vymahači a pracovníky nejrůznějších inkasních agentur.
 
A co říkají kárné statistiky? Za rok 2012 bylo podáno 33 žalob, z toho 6 soudních exekutorů bylo kárně odsouzeno (rozhodnuto bylo 16 věcí). Pro srovnání: na soudce bylo loni podáno 27 kárných žalob, z 15 rozhodnutých věcí byla 6krát konstatována vina. Na státní zástupce bylo v minulém roce podáno 14 kárných žalob, z 10 rozhodnutých věcí byla 3krát konstatována vina. Soudní exekutoři jsou na tom tedy lépe než soudci, srovnatelně se státními zástupci. Komparaci pak můžeme provést i s celkovým počtem exekucí, které nařídily soudy. V roce 2012 bylo zahájeno 820.000 exekucí, z toho jen v šesti věcech došlo k pochybení soudního exekutora.
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.