Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dnešek je 6. Světovým dnem soudních exekutorů (06.06.2013)

Praha, 6. června 2013 (EK ČR) – Dnešek je Světovým dnem soudních exekutorů. Už pošesté ho vyhlásila Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ) a připojuje se k němu i Exekutorská komora ČR. Téma tohoto dne zní: „Soudní exekutor: styčný důstojník mezi stranami sporu“.
 
Soudní exekutor má fungovat jako prostředník, který spoluumožňuje nápravu situace mezi věřitelem a dlužníkem. Jestliže dlužník dobrovolně neuhradil svůj dluh, může mu splnění této povinnosti uložit soud. Není-li ani jeho rozhodnutí respektováno, je potřeba narovnat právo a zajistit vykonání spravedlnosti prostřednictvím pověřené úřední osoby. „Cíl tohoto dne je tedy nasnadě – chceme poukázat na veškeré veřejné role soudního exekutora v probíhajícím dialogu soudců a stran ve sporu, tedy mezi věřitelem a dlužníkem, a to za účelem zprostředkovat pochopení, porozumění, a posílit tak obraz justice,“ prohlásil prezident Leo Netten ve zprávě UIHJ.
 
Mezinárodní unie soudních exekutorů funguje 61 let a sdružuje 76 členských zemí, včetně České republiky. Exekutorská komora ČR má zastoupení ve vedení UIHJ a je aktivní i v rámci středoevropské odnože této organizace zvané Eurodanube. „S kolegy ze zahraničí si díky tomu můžeme vyměňovat zkušenosti z výkonů exekucí. To je nesmírně cenné. Intenzivně komunikujeme třeba se Slovenskou komorou exekútorov, od které jsme se inspirovali například v rámci pozastavování řidičáků neplatičům alimentů,“ uvádí Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory České republiky.
 
Při příležitosti loňského Světového dne soudních exekutorů zprovoznila Exekutorská komora ČR elektronický formulář, jehož prostřednictvím se na nás lidé obracejí se svými dotazy. Po roce fungování této služby, která spadá do projektu bezplatného právního poradenství, vyhodnocujeme její úspěšnost. Dosud se na právníky Exekutorské komory tímto způsobem obrátilo 2.444 lidí. Dalším stovkám tazatelů pomáháme v klasických poradenských centrech:
 
  • Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, každý pátek od 10:00 do 14:00 hodin.
  • Bezplatná poradna Brno poskytuje poradenství v prostorách Diakonie ČCE, Hrnčířská 27, Brno, každé úterý od 14:00 do 17:00 hodin.
  • Bezplatná poradna Plzeň je otevřena v sídle Archy pro člověka v krizi, Prokopova 17, Plzeň, každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hodin.
 
„Také bezplatné poradny nám slouží k tomu, abychom vedli kvalitní dialog s věřiteli a dlužníky. Přicházejí za námi s různými příběhy, ovšem jejich beznaděj je neřešitelná jen zdánlivě. Každá situace obvykle má své východisko a soudní exekutoři, kteří v centrech radí, jsou detailně proškoleni v tom, jak správně komunikovat. Minulý týden za námi například přišla jedna klientka s obavou, že se četné a dlouhodobě neřešené dluhové problémy jejího 36letého syna přenesou na ni. Naši právníci jí vysvětlili, že exekuce se týká pouze dlužníka a že nemá podléhat zkresleným informacím a fámám, kterých je kolem exekucí bohužel stále dost,“ dodává Mgr. Ing. Jiří Prošek s nadějí, že se tyto mýty podaří pomocí osvětové činnosti Exekutorské komory brzy odstranit.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.