Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soudní exekutoři mají na kontě další vzdělávací akce (10.6.2013)

Soudní exekutoři mají na kontě další vzdělávací akce. Přednášeli jak pro žáky pražských základních škol, tak pro justiční a právní čekatele.
 
Exekutorský úřad Praha 9 soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka se jen na konci loňského roku podílel hned na pěti přednáškách na základních školách. Programu se zúčastnily ZŠ Litvínovská 600, Litvínovská 500, Novoborská, Na Balabence a Špitálská z Prahy 9. Lekce byly zaměřeny na finanční gramotnost dětí z osmých tříd. Přednášející kladli důraz na prevenci – varovali před neúměrným zadlužováním, popsali základní modely spoření a nakládání s finančními prostředky, diskutovali s žáky o finanční soběstačnosti v závislosti na příjmech a uvažovaných výdajích. Organizaci zaštítily Společnost devátá energetická, s.r.o., a Úřad Městské části Praha 9.
 
Další akcí, která pomohla k šíření osvěty v oblasti exekucí, byla přednáška JUDr. Lukáše Jíchy z Exekutorského úřadu Přerov soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány. Konala se 27. května 2013 na Justiční akademii v Kroměříži. Určena byla justičním a právním čekatelům, tedy budoucím soudcům a státním zástupcům. Přednášející přiblížil historické souvislosti exekučního práva v České republice, institut soudního exekutora a postavení exekutora ve státě, spolupráci mezi soudy a soudním exekutorem v exekučním řízení či průběh exekučního řízení. V neposlední řadě shrnul změny v exekučním řádu a občanském soudním řádu po poslední velké novele provedené zákonem č. 396/2012 Sb., zejména pak nový způsob zahajování exekucí, spojování exekucí, postižitelnost manžela povinného v exekučním řízení, nové způsoby provedení exekuce, opravné prostředky v exekučním řízení a vyškrtnutí věci ze soupisu.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.