Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora poprvé vybírá nové soudní exekutory (16.07.2013)

Praha, 16. července 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora poprvé vybírá nové soudní exekutory. Vyhlásila výběrová řízení na čtyři exekutorské úřady. Jedná se o novou kompetenci této profesní organizace.

Obsazeny mají být uvolněné exekutorské úřady v Olomouci, Přerově, Vsetíně a Jindřichově Hradci.

Exekutorská komora ČR vybírala soudní exekutory v letech 2001 až 2009. Změnou legislativy však tato pravomoc přešla na Ministerstvo spravedlnosti, které tak činilo do roku 2012. Novela exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013 vrací příslušnost stavovskému uskupení.

Zájemci, kteří se do výběrových řízení chtějí přihlásit, musejí splňovat zákonem stanovená kritéria:
Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo, a to v magisterském studijním programu,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,[1] a
e) složil exekutorskou zkoušku.[2]
 
„Nadále samozřejmě platí, že soudního exekutora jmenuje ministr spravedlnosti. Teď to ale bude na návrh Exekutorské komory. Jsem rád, že máme možnost ovlivnit, kdo se stane součástí naší organizace. Dříve jsme bohužel museli žít s tím, že o tom rozhodl někdo jiný. Zkrátka se ukazuje, že se Exekutorská komora etablovala a že si její dlouhodobá dohledová činnost zaslouží důvěru,“ konstatuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Uchazeči o uvolněné exekutorské úřady najdou podrobné informace o výběrových řízeních na webových stránkách Exekutorské komory www.ekcr.cz. Tamtéž je umístěn i stavovský předpis stanovující postupy pro vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz


[1] Exekutorskou praxí se rozumí praxe soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, jakož i praxe soudce, soudce Ústavního soudu, prokurátora, advokáta, notáře, státního zástupce atp.
[2] Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška soudního exekutora, kterou pořádá Exekutorská komora ČR. Uznána může být i odborná justiční zkouška, soudcovská, advokátní či notářská zkouška.
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.