Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Pobyt na ohlašovně dlužníka v exekuci nespasí (06.08.2013)

Praha, 6. srpna 2013 (EK ČR) – Některé obce hlásí nárůst počtu obyvatel s trvalým pobytem na ohlašovnách. Jednou z příčin jsou dluhové problémy těchto lidí. Exekuci se však nevyhnou.
 
V roce 2011 bylo na ohlašovnách v Česku registrováno 285.000 lidí, loni to bylo 323.000 osob. V některých případech se ale jedná o účelové jednání občanů, kteří se snaží dostat se na úřední adresu. Pokoušejí se tím mimo jiné vyhnout exekučnímu řízení. Jejich počínání je však v drtivé většině případů neúspěšné. „Přepsání trvalého pobytu na ohlašovnu dlužníka v exekuci nespasí. Tenhle úkon nic neřeší. Dotyčný se jen zbaví možnosti přebírat si úřední korespondenci a včas na ni reagovat. Vedle fiktivního pobytu na ohlašovně ale někde fakticky bydlí a má na tomto místě svůj movitý majetek, který může být sepsán,“ uvádí prezident Exekutorské komory Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
Dlužník by neměl nechat dojít situaci příliš daleko. I když proti němu soud nařídil exekuci, soupis movitých věcí vůbec nemusí nastat. Exekuce se totiž provádí hlavně srážkami ze mzdy nebo „obstavením“ bankovního účtu. Teprve když tyto způsoby nepostačují k uhrazení pohledávky, je přistoupeno k prodeji movitých věcí či nemovitostí. V případě soupisu movitého majetku je přitom místo faktického pobytu stejně důležité jako informace o tom, kde má dlužník trvalou adresu.
 
Exekutorská komora se dotázala několika měst na jejich zkušenosti. Zvýšení počtu občanů, kteří mají adresu trvalého bydliště na ohlašovně, eviduje např. Frýdek-Místek nebo Hodonín.[1] „Řízení je administrativně náročné a úkony spojené s doručováním ekonomicky nákladné, a to zejména v případech, kdy není známa adresa faktického pobytu občana, kterému je pobyt rušen. Následně pak úřad zatěžuje agenda vedená v souvislosti s přijímáním obyčejných zásilek a výzev k převzetí ostatních zásilek adresovaných občanům s trvalým pobytem na úřední adrese naší ohlašovny. Tuto agendu vykonává podatelna v hlavní budově magistrátu. Jedná se např. o ukládání těchto zásilek a výzev, následně třídění aj.,“ vysvětluje Frýdek-Místek. Obce nemají možnost zabránit tomu, aby se lidé na ohlašovnu přihlašovali. Jestliže dotyčný podá řádně vyplněnou žádost a splňuje zákonné podmínky, musí úřad rozhodnout. Občané navíc mohou podávat žádosti bezplatně. V současné době se však projednává novela o správních poplatcích, která má zavést 300korunovou částku za podání návrhu.
 
„Fáma o tom, že přepsáním adresy na ohlašovnu lze uniknout exekuci, má nakonec negativní důsledky jenom pro dlužníka. Na faktický výkon rozhodnutí nemá žádný vliv. Skutečný pobyt neplatiče a místo, kde má uloženy svoje věci, je soudní exekutor schopen na základě informací od různých institucí a orgánů dohledat během několika minut. Účelové jednání dlužníka tak pouze neúměrně a zbytečně zaměstnává úředníky obecních úřadů,“ shrnuje prezident Jiří Prošek.
 
 
Rady viceprezidenta Exekutorské komory ČR Mgr. Davida Koncze
 
  •   „Rozhodnutí soudu i soudního exekutora jsou zasílána na adresu trvalého bydliště, která je zanesena v Centrální evidenci obyvatel. Jedná se o registr Ministerstva vnitra. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nezdržujete na adrese trvalého bydliště, zapište si v Centrální evidenci obyvatel tzv. doručovací adresu (vedle místa trvalého pobytu), na poště si můžete nechat zřídit dosílku nebo můžete požádat o založení datové schránky (bezplatná možnost). Korespondenci byste si měli přebírat řádně. Včas se tak dozvíte o tom, že máte dluh a že vás chce věřitel dát k soudu. Doručena by vám měla být předžalobní výzva, následně rozhodnutí soudu o tom, že máte zaplatit, oznámení o zahájení exekuce a na začátku samotného exekučního řízení také výzva k dobrovolnému plnění.“

 

  • „Jestliže už proti vám je vedeno exekuční řízení a nezdržujete se na adrese trvalého bydliště, informujte o své stávající adrese soudního exekutora a další subjekty.“
 
  • „Tím, že si nebudete přebírat korespondenci, jste sami proti sobě. Platí totiž tzv. fikce doručení – i když si úřední zásilku určenou do vlastních rukou fakticky nepřevezmete, považuje se po uplynutí 10denní lhůty za doručenou.“
 
  • „Za dluhy, resp. za exekuci nese odpovědnost výhradně dlužník. Problém někdy může nastat v situaci, kdy řízení dospěje až k soupisu movitých věcí a dotyčný sdílí obydlí s dalšími osobami, přičemž na místě není možné rozlišit, které movité věci patří dlužníkovi a které jsou ve vlastnictví třetích osob. Takovým obydlím přitom nemusí být jen byt nebo dům, kde má dlužník evidován trvalý pobyt. Úřady mohou soudního exekutora informovat o skutečném pobytu dlužníka, kde lze podle zákona provést soupis majetku. Pokud jsou sepsány věci ve vlastnictví někoho třetího, má tato osoba řadu možností, jak věc vyřešit. Základem je však prevence: Bydlíte-li společně s dlužníkem, je vhodné s vykonavateli spolupracovat, zúčastnit se soupisu, hned na místě prokázat, že věci jsou vaše, nikoliv dlužníka, příp. uvést do protokolu co nejvíc skutečností týkajících se vlastnictví sepsaných věcí. Pokud vykonavatel nebude schopen tyto důkazy na místě relevantně vyhodnotit a věc sepíše, můžete podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Jestliže návrhu nebude vyhověno, protože např. bude nedostatečný, můžete podat vylučovací žalobu.“
 
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 


[1] Naopak Městská část Praha 6 nezaznamenala ani nárůst, ani pokles. Frýdek-Místek má takto k trvalému pobytu hlášeno cca 3.000 občanů, Hodonín 1.650 a Praha 6 1.900.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.