Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dražba v Přednádraží proběhne příští měsíc (14.08.2013)

Praha, 14. srpna 2013 (EK ČR) – Exekuce vedená proti Domům Přednádraží spěje k dražbě. Společnost s ručením omezeným totiž neuhradila svůj dluh. Očekává se, že nový vlastník nemovitostí může pomoci vyřešit komplikovaný stav v dané lokalitě a zajistit její kvalitnější využití.
 
Ustanovený znalec intenzivně pracoval na ocenění nemovitostí. Znalecký posudek vyhotovil minulý měsíc. Cenu stanovil na 1.572.000 korun. Poté mohl Exekutorský úřad Ostrava soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy vydat usnesení o ceně, které rozeslal účastníkům řízení. Nyní běží 15denní lhůta pro jejich případné odvolání proti vydanému usnesení. Uplynout má tento týden.
 
V návaznosti na pravomocné usnesení o ceně nemovitostí bude vydána dražební vyhláška, kde se mimo jiné určí termín dražby. S největší pravděpodobností se bude konat ve druhé polovině září, a to elektronicky. Nejnižší podání činí – s odkazem na znalecký posudek – 1.048.000 korun.[1] Aktuální informace budou zveřejňovány na Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz).
 
Navíc podle Centrální evidence exekucí nařídil soud proti Domům Přednádraží, s.r.o., další exekuční řízení. O výtěžek exekučního prodeje nemovitostí se tedy s největší pravděpodobností přihlásí další věřitelé.
 
Předchozí zprávu k tématu naleznete zde.

 

 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

[1] Podle zákona činí nejnižší podání při exekuční dražbě dvě třetiny z odhadní ceny nemovitosti určené znalcem.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.