Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření Exekutorské komory ČR k šetření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) týkající se tvorby cen členů komory

Praha, 29. července 2013 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR zaznamenala zprávy o kritice ÚOHS týkající se údajného omezování soutěže mezi soudními exekutory při tvorbě cen (např. http://www.novinky.cz/ekonomika/308993-antimonopolni-urad-setril-profesni-komory-exekutory-i-architekty.html. ). ÚOHS uvádí, že chce s Exekutorskou komorou na dané téma jednat.

K tvorbě cen je především nutno uvést, že výše odměny soudního exekutora je stanovena vyhláškou č. 330/2001 Sb. vydanou Ministerstvem spravedlnosti. Soudní exekutor vykonává v rámci exekučního řízení veřejnou moc a o nákladech exekuce se rozhoduje veřejnoprávním aktem podléhajícím přezkumu soudu. O nákladech exekuce tedy v konečném důsledku rozhoduje soud, možnost smluvní úpravy nákladů exekuce je tak velmi omezena.

K určování nákladů exekuce se opakovaně vyjádřil i Ústavní soud. Zabýval se zejména problematikou odměny soudního exekutora v případě, že povinný (dlužník) splní svou povinnost „dobrovolně“. Vždy však předpokládal uplatnění jím nastíněných principů směrem k rozhodování soudů o výši odměny soudního exekutora, nikoliv k případné smluvní úpravě této odměny.

Postavení soudního exekutora je primárně veřejnoprávní, úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu, postavení soudního exekutora ve vztahu k účastníkům řízení nelze přirovnat ke klasickému obchodnímu vztahu (např. čerpací stanice a motoristy), ani postavení mezi soudními exekutory nelze přirovnat ke klasickému vztahu mezi podnikateli nabízejícími výrobky nebo služby (např. výrobci pečiva). Soudní exekutor je sice zároveň podnikatelem, ovšem pouze v tom smyslu, že má z úspěšného provedené exekuce zisk (odměnu). Odměnu stanovenou právním předpisem však soudní exekutor nemůže o své vůli snižovat (či zvyšovat) na základě dohody s účastníkem řízení. Tento prvek je při exekuční činnosti státem záměrně potlačen.

Exekutorská komora je zároveň připravena s ÚOHS na dané téma jednat.

 
David Koncz
viceprezident Exekutorská komora ČR
e-mail: komora@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.