Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

J.B. ze Zábřehu vyhrožuje soudním exekutorům, navzdory trestnímu stíhání kandiduje do Sněmovny (25.09.2013)

Praha, 25. září 2013 (EK ČR) – Trestnímu stíhání čelí J.B. ze Zábřehu, který zvláště sadistickým způsobem vyhrožoval soudnímu exekutorovi a vydíral ho. Proti neplatiči je v současné době vedeno celkem šest exekucí, teď však kandiduje do Sněmovny. Exekutorská komora ČR vnímá chování zmiňovaného dlužníka jako nepřípustné a mimo jakékoliv zákonné a společenské normy. Současně se pozastavuje nad tím, že je tomuto kandidátovi poskytován prostor v médiích, zvláště pak veřejnoprávních.
 

Státní zástupce zakázal dlužníkovi J.B. v rámci předběžného opatření jakkoliv kontaktovat nebo vyhledávat soudního exekutora, který je v řízení poškozeným. Neplatič mu v dopisech vyhrožoval těžkou újmou na zdraví a smrtí. Mimo jiné uvedl: „Že já tě nepodřízl jako sviňku hned. (…) O jedno oko přijdeš, jak jsem slíbil. (…) Za ten zablokovaný účet (…) ti uříznu k tomu oku jedno ucho.“ Zároveň si na adresátovi neodůvodněně vynucoval peníze: „Stále (…) ale máš možnost se z tohoto do 10.9.2013 vykoupit. Stačí odblokovat účet a poslat na něj 25.000.000,- Kč.“ Do výhrůžek zahrnul i soudce, jenž exekuci nařídil. Psycholog, který posuzoval osobnost vyšetřovaného, poukázal na množství a mimořádnou brutalitu použitých výhružek vykazujících znaky sadismu.

 
„Je absolutně nepřijatelné, aby se takovým lidem dostávalo slyšení. Viníkem exekuce je vždy a jedině dlužník. Právě on nezaplatil věřiteli, a to ani na základě rozhodnutí soudu. Následné zahájení exekuce je jen výkonem spravedlnosti, nikoliv bezprávím. Bez exekucí nemůže fungovat dobrý stát. Jestli o tom někdo chce za pomoci výhrůžek, vulgarismů a vydírání polemizovat a zaštiťovat se politickou ideou, je to zvrácené,“ komentuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek. Postup soudního exekutora, jemuž bylo vyhrožováno, prošetřil i soud coby jeden z dohledových orgánů. I ten konstatoval, že při provádění exekuce byla zachována veškerá procesní práva dlužníka a že ze strany exekutorského úřady byly respektovány veškeré zákonné mechanismy.
 
Exekutorská komora ČR se nemíní zapojovat do předvolebního klání. Ve vztahu k nejrůznějším kampaním však poukazuje na fakt, že soudní exekutoři nejsou příčinou potíží dlužníků a že dlužné částky nevymáhají pro sebe, nýbrž pro věřitele, kteří mají oprávněnost své pohledávky potvrzenou soudem. Zároveň nelze tolerovat, pokud kterákoliv politická uskupení – skrze dezinformace a agresivní postoje s ambicí vyvolat fyzické násilí – prosazují svoje zájmy na úkor úředních osob, které zajišťují vymahatelnost práva.
 
 
Do souvislostí:
  • Dlužník J.B. mimo jiné deklamuje, že v důsledku exekuce umíral hlady. Zdůrazňujeme, že neplatiči vždy zbývá nepostižitelná částka. V případě srážek ze mzdy o ní získáte přehled díky speciální elektronické kalkulačce na www.ekcr.cz. Má-li ženatý dlužník se dvěma dětmi měsíční plat 25.000  korun, zbývá mu 16.678 korun. Pokud je exekučně postižen bankovní účet, může si dlužník vybrat dvojnásobek životního minima, tj. 6.820 korun.

 

  • Součástí nákladů exekuce je daň z přidané hodnoty. Např. při jistině ve výši 3.000 korun činí DPH 3.129 korun. Není tedy pravdou, že stát nevnímá exekuce jako „důležité odvětví pro ekonomiku“. Z každé jedné exekuce jde do státní kasy nemalá částka.

 

 

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.