Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

J.B. ze Zábřehu vyhrožuje soudním exekutorům, navzdory trestnímu stíhání kandiduje do Sněmovny (25.09.2013)

Praha, 25. září 2013 (EK ČR) – Trestnímu stíhání čelí J.B. ze Zábřehu, který zvláště sadistickým způsobem vyhrožoval soudnímu exekutorovi a vydíral ho. Proti neplatiči je v současné době vedeno celkem šest exekucí, teď však kandiduje do Sněmovny. Exekutorská komora ČR vnímá chování zmiňovaného dlužníka jako nepřípustné a mimo jakékoliv zákonné a společenské normy. Současně se pozastavuje nad tím, že je tomuto kandidátovi poskytován prostor v médiích, zvláště pak veřejnoprávních.
 

Státní zástupce zakázal dlužníkovi J.B. v rámci předběžného opatření jakkoliv kontaktovat nebo vyhledávat soudního exekutora, který je v řízení poškozeným. Neplatič mu v dopisech vyhrožoval těžkou újmou na zdraví a smrtí. Mimo jiné uvedl: „Že já tě nepodřízl jako sviňku hned. (…) O jedno oko přijdeš, jak jsem slíbil. (…) Za ten zablokovaný účet (…) ti uříznu k tomu oku jedno ucho.“ Zároveň si na adresátovi neodůvodněně vynucoval peníze: „Stále (…) ale máš možnost se z tohoto do 10.9.2013 vykoupit. Stačí odblokovat účet a poslat na něj 25.000.000,- Kč.“ Do výhrůžek zahrnul i soudce, jenž exekuci nařídil. Psycholog, který posuzoval osobnost vyšetřovaného, poukázal na množství a mimořádnou brutalitu použitých výhružek vykazujících znaky sadismu.

 
„Je absolutně nepřijatelné, aby se takovým lidem dostávalo slyšení. Viníkem exekuce je vždy a jedině dlužník. Právě on nezaplatil věřiteli, a to ani na základě rozhodnutí soudu. Následné zahájení exekuce je jen výkonem spravedlnosti, nikoliv bezprávím. Bez exekucí nemůže fungovat dobrý stát. Jestli o tom někdo chce za pomoci výhrůžek, vulgarismů a vydírání polemizovat a zaštiťovat se politickou ideou, je to zvrácené,“ komentuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek. Postup soudního exekutora, jemuž bylo vyhrožováno, prošetřil i soud coby jeden z dohledových orgánů. I ten konstatoval, že při provádění exekuce byla zachována veškerá procesní práva dlužníka a že ze strany exekutorského úřady byly respektovány veškeré zákonné mechanismy.
 
Exekutorská komora ČR se nemíní zapojovat do předvolebního klání. Ve vztahu k nejrůznějším kampaním však poukazuje na fakt, že soudní exekutoři nejsou příčinou potíží dlužníků a že dlužné částky nevymáhají pro sebe, nýbrž pro věřitele, kteří mají oprávněnost své pohledávky potvrzenou soudem. Zároveň nelze tolerovat, pokud kterákoliv politická uskupení – skrze dezinformace a agresivní postoje s ambicí vyvolat fyzické násilí – prosazují svoje zájmy na úkor úředních osob, které zajišťují vymahatelnost práva.
 
 
Do souvislostí:
  • Dlužník J.B. mimo jiné deklamuje, že v důsledku exekuce umíral hlady. Zdůrazňujeme, že neplatiči vždy zbývá nepostižitelná částka. V případě srážek ze mzdy o ní získáte přehled díky speciální elektronické kalkulačce na www.ekcr.cz. Má-li ženatý dlužník se dvěma dětmi měsíční plat 25.000  korun, zbývá mu 16.678 korun. Pokud je exekučně postižen bankovní účet, může si dlužník vybrat dvojnásobek životního minima, tj. 6.820 korun.

 

  • Součástí nákladů exekuce je daň z přidané hodnoty. Např. při jistině ve výši 3.000 korun činí DPH 3.129 korun. Není tedy pravdou, že stát nevnímá exekuce jako „důležité odvětví pro ekonomiku“. Z každé jedné exekuce jde do státní kasy nemalá částka.

 

 

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.