Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření k zavádějícím informacím v článcích Mf DNES (02.10.2013)

„Dá se očekávat, že v době předvolební kampaně se podobné články budou objevovat, nicméně naším úkolem je uvádět tyto dezinformace na pravou míru. Lidé by se měli v exekučním řízení řádně orientovat, Exekutorská komora se o to snaží už řadu let, intenzivně a soustavně. Provádíme rozsáhlou osvětu, díky které klesají počty exekucí. O to víc je nám líto, když jsou čtenářům předkládána nekorektní data,“ uvádí prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Vyjádření k publikovaným nepřesnostem:
-          Náklady exekuce jsou tvořeny třemi základními složkami. Stát si jen na DPH bere 21 %, dále se jedná o dvojí odměnu advokáta zastupujícího věřitele v nalézacím a exekučním řízení a o odměnu soudního exekutora, která byla snížena v březnu 2012 a která činí v případě bagatelních pohledávek 1.500 Kč. Takto tedy vypadá finální částka, když dlužíte 6.000 korun a zaplatíte do měsíce od zahájení exekuce:
 
dlužná částka, která náleží věřiteli
6.000 Kč
advokátovi, který zastupuje věřitele, z nákladů exekuce náleží
o   za nalézací řízení cca 8.100 Kč
o   za exekuční řízení cca 4.350 Kč
soudnímu exekutorovi z nákladů exekuce náleží
o   odměna: 1.500 Kč
o   náhrady hotových výdajů: 1.750 Kč
státu z nákladů exekuce náleží DPH
3.297 Kč
celkem
24.997 Kč
 
-          Soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí. Co do počtu kárných prohřešků jsou na tom však lépe než soudci, srovnatelně se státními zástupci.
-          Soudní exekutor je samozřejmě odpovědný i za škodu, kterou při výkonu exekuční činnosti může způsobit. Z tohoto důvodu mu zákon ukládá, aby měl povinně uzavřené pojištění.
-          Soudní exekutoři nemají z vymáhání drobných pohledávek „dobrý byznys“. V jednotlivých řízeních nemohou postupovat podle unifikované matrice. Každá exekuce je jiná a odměna reflektuje i to, že se v nákladech neodráží fakt, zda je vymáhán malý či velký dluh. Soudní exekutor musí v obou variantách provádět obdobné úkony, např. v oblasti zjišťování majetku dlužníka.
-          Exekuce musí být provedena tak, jak soudního exekutora pověří soud. Pokud soud určí, že má být vymáhána 1000korunová položka, je jeho pověření závazné a musí být provedeno. Navíc bagatelní pohledávky tvoří zanedbatelnou část exekucí – průměrná výše vymáhaného dluhu činí 85.000 korun.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.