Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření k zavádějícím informacím v článcích Mf DNES (02.10.2013)

„Dá se očekávat, že v době předvolební kampaně se podobné články budou objevovat, nicméně naším úkolem je uvádět tyto dezinformace na pravou míru. Lidé by se měli v exekučním řízení řádně orientovat, Exekutorská komora se o to snaží už řadu let, intenzivně a soustavně. Provádíme rozsáhlou osvětu, díky které klesají počty exekucí. O to víc je nám líto, když jsou čtenářům předkládána nekorektní data,“ uvádí prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Vyjádření k publikovaným nepřesnostem:
-          Náklady exekuce jsou tvořeny třemi základními složkami. Stát si jen na DPH bere 21 %, dále se jedná o dvojí odměnu advokáta zastupujícího věřitele v nalézacím a exekučním řízení a o odměnu soudního exekutora, která byla snížena v březnu 2012 a která činí v případě bagatelních pohledávek 1.500 Kč. Takto tedy vypadá finální částka, když dlužíte 6.000 korun a zaplatíte do měsíce od zahájení exekuce:
 
dlužná částka, která náleží věřiteli
6.000 Kč
advokátovi, který zastupuje věřitele, z nákladů exekuce náleží
o   za nalézací řízení cca 8.100 Kč
o   za exekuční řízení cca 4.350 Kč
soudnímu exekutorovi z nákladů exekuce náleží
o   odměna: 1.500 Kč
o   náhrady hotových výdajů: 1.750 Kč
státu z nákladů exekuce náleží DPH
3.297 Kč
celkem
24.997 Kč
 
-          Soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí. Co do počtu kárných prohřešků jsou na tom však lépe než soudci, srovnatelně se státními zástupci.
-          Soudní exekutor je samozřejmě odpovědný i za škodu, kterou při výkonu exekuční činnosti může způsobit. Z tohoto důvodu mu zákon ukládá, aby měl povinně uzavřené pojištění.
-          Soudní exekutoři nemají z vymáhání drobných pohledávek „dobrý byznys“. V jednotlivých řízeních nemohou postupovat podle unifikované matrice. Každá exekuce je jiná a odměna reflektuje i to, že se v nákladech neodráží fakt, zda je vymáhán malý či velký dluh. Soudní exekutor musí v obou variantách provádět obdobné úkony, např. v oblasti zjišťování majetku dlužníka.
-          Exekuce musí být provedena tak, jak soudního exekutora pověří soud. Pokud soud určí, že má být vymáhána 1000korunová položka, je jeho pověření závazné a musí být provedeno. Navíc bagatelní pohledávky tvoří zanedbatelnou část exekucí – průměrná výše vymáhaného dluhu činí 85.000 korun.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.