Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Každý soudní exekutor musí projít psychotestem (04.10.2013)

Praha, 4. října 2013 (EK ČR) – Psychotesty jako jeden ze základních předpokladů pro výkon profese – tato povinnost se týká soudních exekutorů, stejně jako soudců nebo státních zástupců. Každý uchazeč, který podává přihlášku do výběrového řízení na neobsazený nebo uvolněný exekutorský úřad, musí absolvovat psychologické vyšetření k posouzení způsobilosti vykonávat tuto profesi. Exekutorská komora ČR se proto pozastavuje nad tím, že je nyní voláno po zavedení zmíněného opatření.
 
Předpoklady pro jmenování uchazeče soudním exekutorem jsou uvedeny v exekučním řádu a v příslušných stavovských předpisech Exekutorské komory ČR. V rámci psychologicko-diagnostického vyšetření se posuzují především morální vlastnosti a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudního exekutora. Mezi kritéria hodnocení patří například celková psychosociální vyzrálost, emoční stabilita, schopnost odolávat zátěžím a podat výkon v emocionálním i časovém presu, schopnost přiměřené reakce ve vyhrocené zátěžové situaci nebo nepřítomnost agresivity, hysterických rysů, depresivnosti, narcismu, kariérismu či bezcitnosti.
 
K dalším zákonem stanoveným náležitostem pro jmenování soudním exekutorem se řadí právnické vzdělání v magisterském studijním programu, bezúhonnost, minimálně tříletá praxe koncipienta, složení exekutorské zkoušky a úspěšné absolvování výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu před komisí složenou ze soudních exekutorů, soudců a zástupců Ministerstva spravedlnosti.
 
„Psychologické testy jsou naprosto standardní součástí všech výběrových řízení na exekutorské úřady. Fáma o tom, že má dojít k zavedení tohoto opatření jako novinky, vychází z neznalosti oboru. Tristní je to samozřejmě v případě subjektů, které by měly primárně šířit osvětu a klást důraz na orientaci občanů v exekucích,“ komentuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.