Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Každý soudní exekutor musí projít psychotestem (04.10.2013)

Praha, 4. října 2013 (EK ČR) – Psychotesty jako jeden ze základních předpokladů pro výkon profese – tato povinnost se týká soudních exekutorů, stejně jako soudců nebo státních zástupců. Každý uchazeč, který podává přihlášku do výběrového řízení na neobsazený nebo uvolněný exekutorský úřad, musí absolvovat psychologické vyšetření k posouzení způsobilosti vykonávat tuto profesi. Exekutorská komora ČR se proto pozastavuje nad tím, že je nyní voláno po zavedení zmíněného opatření.
 
Předpoklady pro jmenování uchazeče soudním exekutorem jsou uvedeny v exekučním řádu a v příslušných stavovských předpisech Exekutorské komory ČR. V rámci psychologicko-diagnostického vyšetření se posuzují především morální vlastnosti a osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudního exekutora. Mezi kritéria hodnocení patří například celková psychosociální vyzrálost, emoční stabilita, schopnost odolávat zátěžím a podat výkon v emocionálním i časovém presu, schopnost přiměřené reakce ve vyhrocené zátěžové situaci nebo nepřítomnost agresivity, hysterických rysů, depresivnosti, narcismu, kariérismu či bezcitnosti.
 
K dalším zákonem stanoveným náležitostem pro jmenování soudním exekutorem se řadí právnické vzdělání v magisterském studijním programu, bezúhonnost, minimálně tříletá praxe koncipienta, složení exekutorské zkoušky a úspěšné absolvování výběrového řízení na obsazení exekutorského úřadu před komisí složenou ze soudních exekutorů, soudců a zástupců Ministerstva spravedlnosti.
 
„Psychologické testy jsou naprosto standardní součástí všech výběrových řízení na exekutorské úřady. Fáma o tom, že má dojít k zavedení tohoto opatření jako novinky, vychází z neznalosti oboru. Tristní je to samozřejmě v případě subjektů, které by měly primárně šířit osvětu a klást důraz na orientaci občanů v exekucích,“ komentuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.