Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Centrální evidence exekucí je jediným oficiálním rejstříkem, ostatní dlužnické registry vás podle ÚOOÚ musejí vymazat (16.10.2013)

Praha, 16. října 2013 (EK ČR) – Centrální evidence exekucí je jediným oficiálním rejstříkem, v němž jsou evidovány veškeré exekuce. Jiné úvěrové registry jsou nespolehlivé a o závazcích dlužníka informují jen částečně. Podle nedávného rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů navíc musejí vyškrtnout záznam, pokud o to neplatič požádá.
 
ÚOOÚ dospěl k závěru, že dlužnické registry mohou obsahovat osobní údaje dlužníků pouze s jejich souhlasem, přičemž každá evidovaná osoba může vzít svůj souhlas kdykoliv zpět. Instituce, které seznamy vedou, jsou komerčními subjekty a nemají žádnou zákonnou licenci k provozování podobných databází. Často také matou spotřebitele a zneužívají slovo „exekuce“, za což jim od začátku roku hrozí pokuta až 200.000 korun. Exekutorská komora na tyto případy hojně upozorňuje a podává k Ministerstvu spravedlnosti návrhy na zahájení správních řízení.
 
Naopak Centrální evidence exekucí (CEE) je jediným zákonem zřízeným rejstříkem o dlužnících v Česku. Jedná se o veřejný seznam, který na webu www.ekcr.cz provozuje Exekutorská komora ČR. Do CEE zapisují soudní exekutoři vyrozumění o zahájení exekuce, usnesení o zastavení nebo odkladu exekuce a další údaje. Pravidla pro provoz a správu CEE upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti.
 
CEE byla zavedena v roce 2009 proto, aby se lidé snadněji dostali k potřebným informacím. Jde o jednoduchý způsob, jak zjistit, jestli je proti fyzické či právnické osobě vedena exekuce, kdy ji soud zahájil, kterého soudního exekutora pověřil jejím provedením, jaká povinnost je vymáhána atp.
 
„Za téměř pět let fungování Centrální evidence exekucí se ukazuje, že systém je kvalitní. Oceňuje ho veřejnost i odborníci. Lidé jsou rádi, že se rychle a levně dostanou k informacím. Databáze hojně využívají třeba i soudy nebo státní orgány. Podařilo se tedy zrealizovat to, o co Exekutorská komora od začátku usilovala – celý systém exekucí se zprůhlednil a informace jsou dostupné snadno a elektronicky, moderním způsobem,“ uvádí Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory. CEE využívají například firmy, které s někým chtějí vstoupit do obchodního vztahu a potřebují garanci jeho solventnosti, osoby, které s někým chtějí uzavřít smlouvu, ale i lidé, kteří sami čelí exekucím a ztratili o nich z nějakého důvodu přehled.
 
Další zajímavé informace:
  •       Údaje jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy exekuce skončila.
  •       Nahlížení do systému CEE je dle zákona zpoplatněno. Poplatek činí 5 až 50 Kč bez DPH a ve své maximální hodnotě je shodný např. s poplatkem za náhled do katastru nemovitostí. Většinu náhledů do CEE tvoří bezplatné přístupy – jde o vyhledávací činnost soudů, policie, notářů apod. Za poskytnutí elektronického údaje z CEE se považuje zobrazení výsledku vyhledávání bez ohledu na to, zda je výsledek negativní či zda obsahuje údaje o více subjektech splňujících zadaná kritéria vyhledávání.
  •       Součástí CEE je i volně přístupný Portál dražeb (www.portaldrazeb.cz).

 

 

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz

 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.