Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Neplatič výživného s požadavkem na vrácení řidičáku neuspěl (15.10.2013)

Praha, 15. října 2013 (EK ČR) – Okresní soud v Táboře dnes řešil případ dlužníka Z.C., který požadoval, aby mu byl vrácen řidičský průkaz. Oprávnění k řízení vozidla mu pozastavil soudní exekutor kvůli neplacení výživného na nezletilé děti. Soud však konstatoval, že návrhu na zastavení exekuce nevyhoví.
 
Soudní exekutoři pozastavili neplatičům alimentů už zhruba 1.500 řidičáků. Novinka platí od začátku roku a je nadmíru účinná. V praxi má zásadní dopad – zejména ve věcech, které do té doby vypadaly beznadějně. V uvedeném případě čelí 36letý dlužník dalším pěti exekucím, jen dlužné výživné činí bezmála 130.000 Kč, což má mimo jiné negativní dopad na finanční situaci matky, která skončila v insolvenčním řízení. Pro neplacení výživného je dlužník rovněž trestně stíhán.
 
Řidičáky se aplikují právě v řízeních, kde dlužník například pracoval na černo a nebylo možné dohledat žádný jeho majetek, přitom bylo zřejmé, že existuje. Reálný dopad je tedy pozitivní. Ve většině případů došlo k tomu, že dlužník s pozastaveným řidičákem ihned kontaktoval příslušný exekutorský úřad a snažil se o aktivní přístup, třeba o sjednání splátkového kalendáře. Velká část takto exekuovaných lidí se dokonce dostavila přímo na úřad, aby částku uhradila v hotovosti v plné výši.
 
Pozastavení řidičáku se podle zákona využívá jako primární způsob vymáhání dlužných alimentů – tzn., že by mělo být preferováno před skupinou způsobů provedení exekuce, které se dlužníka dotýkají podstatně intenzivněji (např. před soupisem movitých věcí či prodejem nemovitosti). Prostředek však neslouží k přímému zpeněžení majetku neplatiče.
 
I když se novinka v praxi velmi osvědčuje, soudní exekutoři k ní přistupují obezřetně s ohledem na to, aby dlužník mohl vykonávat své povolání. Pokud k tomuto dojde, musí dotyčný prokázat, že řidičák nezbytně potřebuje ke své obživě, a podat návrh na částečné zastavení exekuce. Přesněji řečeno: Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je možné zrušit, pakliže dlužník příslušnými dokumenty prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb, nebo pakliže zaplatí dlužné výživné. Prokazování se děje standardními způsoby – je-li tvrzení dlužníka pravdivé a podložené, nevznikají v praxi žádné problémy. Stížnosti na tuto agendu jsou výjimečné, byť je logické, že pro takto i jinak postižené neplatiče alimentů, na které žádný instrument dlouhou dobu neplatil, není nová situace zcela komfortní. To je ale smysl, s nímž zákonodárce počítal. Pozastavení řidičáku má být pro dlužníka motivující.
 
Do kontextu:
JUDr. Ivana Jakšičová, soudkyně Okresního soudu v Táboře: „Není to řidič z povolání. Takovou informaci já v tom spisu nemám. Je to člověk, který předložil doklady o nějaké činnosti, ale že by zrovna to byl řidič z povolání, který by se živil tím, že má profesionálně tuhle tu práci, tam to takhle úplně jednoduše není. Nemůžu tvrdit, že neztratil možnost výdělku. To tam možná je, protože on tam měl nějakou jinou dohodu. Ale pracovní poměr tam v tom okamžiku nebyl. Rozhodně ne v okamžiku, když ten exekutor to rozhodnutí vydával.“ (Zdroj: Český rozhlas České Budějovice, 14.10.2013, Zpravodajství 17:00)
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.