Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Banky musejí poskytovat součinnost bezplatně (01.11.2013)

Praha, 1. listopadu 2013 (EK ČR) – Informace o dlužnících musejí banky poskytovat bezplatně. Komunikace mezi exekutorskými úřady a peněžními ústavy povinně probíhá na elektronické bázi. Žádné náklady spojené s touto agendou tedy nevznikají.
 

 

Problematika součinností je upravena zákonem, který říká, že třetí osoby poskytnou soudnímu exekutorovi, podobně jako insolvenčnímu správci, policii, soudu nebo finančnímu úřadu, součinnost bezplatně, přičemž mají nárok na náhradu účelně vynaložených hotových výdajů. Ty ovšem v praxi nevznikají, protože komunikace je vedena automaticky prostřednictvím informačních systémů. „Hotové výdaje jsou pouze ty, které banka musela fakticky vynaložit, aby splnila úkol. Jde v podstatě jen o poštovné, které v elektronické komunikaci samozřejmě nevzniká,“ říká prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
Už několik let existuje opakovaná snaha některých bank účtovat si za součinnostní úkony poplatek. Proti tomu však existuje vícero rozhodnutí soudů vyšších stupňů, které shodně říkají, že nárok sice existuje, nicméně musí být stanoven jednotlivě pro každou jednu exekuci a nárokovat lze pouze skutečné náklady, které peněžní ústav demonstrativně vykáže. „V praxi jde o odeslání výsledků v papírové podobě, nikoliv o elektronické poskytnutí informace o tom, jestli má dlužník u konkrétní banky zřízen peněžní účet. Banka si tedy nemůže účtovat paušál za dvě kliknutí v databázi a náhradu 30 vteřin na mzdu asistentky, která kliknutí provede. Vzhledem k tomu, že komunikace je dnes vedena elektronicky, je jasné, že reálné hotové náklady neexistují,“ dodává prezident Jiří Prošek.
 
Pokud se tedy některé banky pokoušejí uplatňovat poplatek na klientovi a uvedené není zaneseno ve smluvních podmínkách, které vlastník účtu podepsal, jedná se o nepřípustné jednání, proti němuž se klient může bránit.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.