Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Týrané koně zachránila exekuční dražba ( 04.11.2013)

Praha, 4. listopadu 2013 (EK ČR) – Týraní koně z Rousínova mají ode dneška nové majitele. Zachránil je prodej v exekuční dražbě. Zájem o zvířata byl značný. Dostavilo se 33 zájemců, kteří hojně přihazovali. Nejvyšší podání činilo 13.000 korun.
 

 

Dražba 43 koní začala dnes v poledne v hospodářském objektu, který se nachází na příjezdu do Rousínova v obci Slabce na Rakovnicku. Trvala celé odpoledne. Samotnému prodeji předcházela prohlídka, během níž se zájemci seznámili se stavem zvířat. Ta také prohlédl veterinář, aby u každého jednoho kusu určil plemeno a stáří. Podle jeho stanoviska byli koně zařazeni do tří kategorií. Vyvolávací cena kategorie A činila 5.000 korun, kůň kategorie B byl nabízen minimálně za 3.500 korun a kůň kategorie C za 2.000 korun.[1]
 
Dražby se zúčastnili i lidé z ochranných spolků. Nejvíce koní (10) zakoupila dražitelka z Prahy 4. „Věřím, že koně putují do dobrých rukou. Jasně se ukázalo, že dražba vedená soudním exekutorem je nejefektivnějším a nejrychlejším řešením. Úspěšnému prodeji pomohla i relativně nízká vyvolávací cena, která se odvíjela od špatného stavu zvířat. Neměla totiž potřebné průkazy ani povinná očkování. Jsme rádi, že dražba přilákala tolik účastníků a že celá kauza má dobrý konec. Za výbornou spolupráci pak musím poděkovat orgánům státní správy, jmenovitě České plemenářské inspekci,“ říká JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor Exekutorského úřadu Kladno.
 
Původně byla dražba nařízena na pátek 1. listopadu, dlužník ale na poslední chvíli podal šikanózní insolvenční návrh. I když se neplatič pokoušel zmařit průběh exekuce, dražbu oddálil jen o několik dnů a navíc navýšil náklady řízení, které jdou k jeho tíži. Dnešní termín dražby už žádné zneužití zákona ohrozit nemohlo, protože bylo vydáno předběžné opatření, podle něhož lze realizovat exekuční příkazy v již nařízených exekucích bez ohledu na to, zda byla zahájena insolvence.
 
Podle Centrální evidence exekucí čelí 41letý dlužník 28 exekucím pro dluhy v celkové výši cca 8.800.000 korun. Z výtěžku dnešní dražby se tedy veškeré pohledávky věřitelů uhradit nepodaří. Soudní exekutoři proto provádějí další způsoby exekuce a uspokojují jednotlivé pohledávky, pro něž soud nařídil exekuční řízení.
 
Předchozí tiskové zprávy k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz: 01.01.2013, 30.10.2013, 15.10.2013, 10.09.2013, 18.09.2013.


[1] Podle zákona se nejnižší podání v případě movitých věcí určuje jako jedna třetina odhadní ceny. Kůň kategorie A byl tedy ohodnocen na částku 15.000 korun, kůň kategorie B na 10.500 korun a kůň kategorie C na 6.000 korun.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.