Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Na co si dát pozor při koupi automobilu (v souvislosti s exekucemi) (22.11.2013)

Praha, 22. listopadu 2013 (EK ČR) – Uvažujete o koupi vozu? Ať už máte zájem o ojetinu nebo o nový automobil, měli byste se držet několika základních rad.
 

1. Prověřte si prodávajícího

 
Při koupi vozu byste měli dbát nejen na jeho technický stav a cenu, ale zejména na kredibilitu prodávajícího. Zajímejte se o jeho finanční kondici, zejména o to, zda není v exekuci. Fyzickou i právnickou osobu si můžete prověřit v Centrální evidenci exekucí. Jedná se o volně veřejně přístupný a jediný oficiální rejstřík, kde jsou tyto informace evidovány. Provozuje ho Exekutorská komora ČR. „Náhled do Centrální evidence exekucí můžete provést sami prostřednictvím internetu. Na webových stránkách www.ceecr.cz se přihlásíte, za jeden náhled pak zaplatíte od 6 do 60 korun. Bez nutnosti registrace můžete získat výpis i na Exekutorské komoře. Když se v úředních hodinách dostavíte do naší kanceláře, na počkání vám toto potvrzení vystavíme,“ uvádí prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
Pokud auto zakoupíte, postarejte se o jeho bezodkladný přepis v registru motorových vozidel. Vyhnete se tak problémům, k nimž může dojít, je-li na prodávajícího nařízena exekuce. „Soudní exekutor vychází z oficiálně evidovaných údajů a novému vlastníkovi by v případě průtahů v komunikaci s registrem mohly vzniknout zbytečné starosti s prokazováním, že vozidlo už je jeho majetkem,“ doplňuje Jiří Prošek.
 
 
2. Zahrnutí vozu do soupisu movitých věcí
 
Zjistíte-li, že soud proti prodávajícímu nařídil exekuci, zvažte, zda je rozumné pokračovat v uzavírání obchodu. Je zde totiž riziko, že kupní smlouva může být prohlášena za neplatnou. Pakliže byl automobil dokonce pojat do soupisu movitých věcí, je kupní smlouva neplatná. „Dlužník totiž v průběhu exekuce nesmí převádět svůj majetek na jiné osoby. Jedinou zákonnou výjimkou je případ, kdy se převod realizuje se souhlasem věřitele a soudního exekutora. Kupní cena se pak platí přímo exekutorskému úřadu a je použita na úhradu dluhu. Zájemci o koupi auta tedy doporučuji, aby společně s prodávajícím dlužníkem navštívil úřad a osobně se informoval o všech skutečnostech,“ říká Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
Pokud se chce dlužník zbavit svého automobilu bez vědomí svého věřitele, soudu či soudního exekutora, může být jeho čin kvalifikován jako trestný čin poškozování věřitele, případně i podvodu, neboť inkasuje peníze za automobil, o němž ví, že ho nemůže platně převést.
 
 
3. Jak efektivně využít svého vozu k ukončení exekuce
 
Automobil v exekuci nemusí být jen problémem. Pokud jste vlastníkem vozu, můžete ho efektivně použít k uhrazení svého dluhu. Domluvte se se soudním exekutorem, že vůz prodáte samostatně, mimo exekuční řízení (ovšem se souhlasem druhého účastníka) s tím, že získané prostředky nasměrujete k umoření pohledávky. Prodej automobilu tak může dobře posloužit k odmazání dluhu či alespoň jeho části.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2024 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.