Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ministryně jmenovala čtyři nové soudní exekutory (20.11.2013)

Praha, 20. listopadu 2013 (EK ČR) – Ministryně spravedlnosti jmenovala čtyři nové soudní exekutory. Poprvé je vybrala Exekutorská komora ČR. Jedná se o novou kompetenci této profesní organizace.
 
Nově jmenovanými soudními exekutory jsou Mgr. Svatopluk Šůstek, který nastupuje do uvolněného Exekutorského úřadu Olomouc, Mgr. René Mohyla, jenž zvítězil ve výběrovém řízení na obsazení uvolněného Exekutorského úřadu Přerov, do čela Exekutorského úřadu Vsetín byl jmenován Mgr. Ervín Dreiseitel a do Exekutorského úřadu Jindřichův Hradec Mgr. Martin Roubal. Celkový počet soudních exekutorů v Česku tímto stoupl na 156.
 
Exekutorská komora ČR vybírala soudní exekutory v letech 2001 až 2009. Změnou legislativy však tato pravomoc přešla na Ministerstvo spravedlnosti, které tak činilo do roku 2012. Novela exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013 vrací příslušnost stavovskému uskupení.
 
Zájemci, kteří se do výběrových řízení chtějí přihlásit, musejí splňovat zákonem stanovená kritéria. Soudním exekutorem může být jmenován občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo, a to v magisterském studijním programu,
c) je bezúhonný,
d) vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,[1] a
e) složil exekutorskou zkoušku.[2]
 
„Nadále samozřejmě platí, že soudního exekutora jmenuje ministr spravedlnosti. Nově se tak ale děje na návrh Exekutorské komory. Jsem rád, že máme možnost ovlivnit, kdo se stane součástí naší organizace. Dříve jsme bohužel museli žít s tím, že o tom rozhodl někdo jiný. Zkrátka se ukazuje, že Exekutorská komora se etablovala a že si její dlouhodobá dohledová činnost zaslouží důvěru,“ konstatoval prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek.
 
V současné době je vypsáno výběrové řízení na dva uvolněné exekutorské úřady, a to v obvodech Praha 4 a Plzeň-jih. Termín pro podání přihlášek vypršel 17. listopadu 2013. Výběr uchazečů proběhne v lednu 2014.
 
Uchazeči o uvolněné exekutorské úřady mohou sledovat informace o výběrových řízeních, jejichž nedílnou součástí jsou i povinné psychotesty, na webových stránkách Exekutorské komory ČR www.ekcr.cz. Tamtéž je umístěn stavovský předpis stanovující postupy pro vyhlašování a organizaci výběrového řízení.
 
Související odkazy:
Každý soudní exekutor musí projít psychotestem (04.10.2013)
Základní rozdíly mezi soudním exekutorem a vymahačem
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz


[1] Exekutorskou praxí se rozumí praxe soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, jakož i praxe soudce, soudce Ústavního soudu, prokurátora, advokáta, notáře, státního zástupce atp.
[2] Exekutorskou zkouškou se rozumí odborná zkouška soudního exekutora, kterou pořádá Exekutorská komora ČR. Uznána může být i odborná justiční zkouška, soudcovská, advokátní či notářská zkouška.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.