Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Nebankovní půjčka není jasnou záchranou před dražbou (22.11.2013)

Praha, 22. listopadu 2013 (EK ČR) – Nařídil proti vám soud exekuci a byla postižena vaše nemovitost? Nebankovní půjčka, kterou si vezmete na úhradu dluhu, rozhodně není jediným možným, natož pak prozíravým řešením.
 
Pokud řízení dospělo do fáze, že byla nařízena dražba vašeho domu nebo bytu, nabízí se několik variant postupu. Dlužnou sumu můžete uhradit až do termínu konání dražby, tím jí předejdete. Zákon ale hovoří také o tom, že můžete předložit jiný postižitelný majetek, který postačí k uhrazení pohledávky a nákladů.
 
Dojde-li na dražbu, skutečnou cenu nemovitosti vyjeví až samotné licitování zájemců, které samozřejmě probíhá veřejně. Dražba začíná na nejnižším podání, které se podle zákona vypočítá jako dvě třetiny z tržní ceny, kterou určil znalec. „Smyslem je získat co nejvyšší výtěžek dražby. Soudní exekutoři proto zveřejňují informace o nařízených dražbách nejenom na Portálu dražeb, úředních deskách a dalších povinných místech, ale také je hojně inzerují třeba v novinách. Pořád totiž platí, že čím více dražitelů na dražbu přijde, čím více budu licitovat a čím výš se cena vyšplhá, tím spokojenější jsou účastníci – podaří se umořit větší část pohledávky věřitele a dlužníkovi odpadne vyšší část dluhu, případně se mu ještě vyplatí přeplatek z nejvyššího podání,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Ing. Jiří Prošek. Zkušenosti hovoří jasně: exekuční dražby nemovitostí nekončí na nejnižším podání, naopak. Uvědomme si, že nejnižší podání neukazuje skutečnou cenu nemovitosti. Tu vyjeví až samotná dražba, přičemž výsledná cena je v 99 procentech případů vyšší než nejnižší podání.
 
Dlužník sice může prodat svou nemovitost mimo dražbu, ale musí splňovat několik podmínek – smí čelit pouze jedné exekuci, s prodejem musejí souhlasit věřitelé i soudní exekutor a plnění se musí vyplatit k úhradě exekuce.
 
Pamatujte ale na to, že vydání exekučního příkazu nemá za automatický následek provedení dražby. Příkaz má primárně zajišťovací účinky, blokuje nemovitost a zajišťuje pořadí pohledávky. Prodej nemovitosti v dražbě je až krajním způsobem uspokojení věřitele.
 
K informacím nejrůznějších společností o výhodnosti nebankovních půjček by proto čtenáři měli přistupovat obezřetně a s nadhledem, neboť motivace těchto sdělení má zjevný a jednoznačný cíl. V některých případech může jít spíše o subjektivní snahu původce informací dosáhnout vlastního zisku, eventuálně o zneužití nelehkého postavení dlužníků, kteří se cítí být v tísni z důvodu nařízené exekuce. Dotyčný by si měl také předem spočítat, jestli úhrada úroků, smluvních pokut a různých poplatků, zástavní práva, rozhodčí doložky, ručení a další zajišťovací prostředky související s nebankovní půjčkou jsou v souladu s jeho záměrem vyřešit situaci „bezbolestným“ způsobem.
 
**********************************************************************
 
K exekuční dražbě nemovitosti může dojít v případě, že je soudem zahájena exekuce kvůli peněžitému dluhu. Jedná se o sekundární způsob provedení exekuce. Exekuční dražbou nemovitosti se rozumí takový prodej, kdy se v určený den nabízí určitá nemovitost ke koupi neurčitému počtu zájemců a příklep se udělí tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Novým vlastníkem nemovitosti se stává vydražitel, tedy zájemce, který učinil nejvyšší nabídku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů. Veškeré exekuční dražby jsou přehledně evidovány na volně přístupném Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz).

 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.