Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Vyjádření k návrhu hnutí Úsvit (8.1.2014)

Praha, 8. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR nehodlá jakkoliv hodnotit kvality návrhu hnutí Úsvit, který dnes představila média. Pokud zákonodárce stanoví, že vymáhání dluhů má být znovu vykonáváno výhradně prostřednictvím soudů na vrub všech daňových poplatníků, bude toto akceptováno i s riziky, jež tento režim skýtá.
 
Soudní exekutoři v Česku vznikli v roce 2001, předtím prováděly výkony rozhodnutí výhradně soudy, ovšem s mizivou úspěšností 3 %. Do začátku roku 2013 fungovaly obě varianty souběžně, k omezení došlo novelou exekučního řádu, která soudní výkony rozhodnutí utlumila, protože byly drahé a neefektivní.
 
Soudní exekutoři vykonávají přenesenou působnost státu, který své povinnosti v této oblasti nezvládal. Jsou nezbytnou součástí programu pro dobře fungující stát, nikoliv jeho překážkou. Jsou společensky potřebnou a prospěšnou profesí. Je proto tristní, pokud se pro různé subjekty z iracionálních důvodů stávají terčem v kampaních, do nichž však Exekutorská komora ČR nehodlá vstupovat.
 
Soudním exekutorům se podařilo dosáhnout celoevropské úrovně vymahatelnosti práva, jež se pohybuje kolem 60 %. V Česku nyní funguje 156 soudních exekutorů, které jmenuje ministr spravedlnosti. Jejich statut úředních osob a způsob odměňování z nákladů exekuce hrazených dlužníkem je stejný jako v ostatních vyspělých zemích Evropy, přičemž řada těchto států disponuje mnohem přísnějšími exekučními pravidly vůči účastníkům řízení.
 
Soudní exekutoři jako samostatné subjekty působí prakticky v celé západní a střední Evropě (vyjma Německa). Naopak státní exekutoři působí zejména v zemích bývalé SSSR, tedy např. v Rusku či Bělorusku. V Německu, které představuje již zmíněnou specifickou výjimku, provádí exekuce, resp. výkony rozhodnutí 4.700 vykonavatelů a ročně je tam zahajováno více exekucí než v Česku (v přepočtu na obyvatele). „Německý vykonavatel je státní úředník, svoji kancelář však vede na vlastní náklady. Určité aspekty soukromého podnikání tu tedy spatřovat lze. Vykonavatel dostává plat, ale i příplatky a podíly z vymožených plnění,“ vysvětlil Karl-Heinz Brunner z DGVB. Pro Německo jsou však výkony rozhodnutí výrazně dražší a ztrátové. Tato země nyní stojí před velkým problémem – daňoví poplatníci si stěžují, že nechtějí dotovat vymáhání dluhů po neplatičích. Německo proto zvažuje, že pohledávky už nebude vymáhat prostřednictvím státních vykonavatelů, ale že po vzoru ostatních právně vyspělých zemí zavede klasické soudní exekutory, kteří na svou činnost nečerpají ze státní kasy ani korunu a jejich náklady platí ten, kdo exekuci procesně zavinil. Viz V Německu exekutory nemají, tamní soudy ročně zahájí více než 6 miliónů výkonů rozhodnutí (18.11.2013).
 
Exekutorská komora ČR si dále dovoluje uvést, že není akceptovatelné jakýmkoliv způsobem spojovat lichvářské postupy s činností soudních exekutorů. Soudní exekutor může konat pouze na základě exekučního titulu, a to až poté, co exekuci zahájí soud. O tom, co se děje před zahájením exekuce, soudní exekutor zpraven není a rovněž není informován o jednání věřitele. Užité formulace jsou proto nestandardní a neseriózní. Sama Exekutorská komora ČR vehementně provádí osvětu, varuje před nepoctivými praktikami některých věřitelů, možnými úskalími předexekuční fáze a podílí se na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.