Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Dražba domu J. V. byla nařízena pro 1,5 milionu, soudní exekutor nepostupoval nepřiměřeně 16.01.2014

Praha, 16. ledna 2014 (EK ČR) – Dražba domu J. V. nebyla nařízena pro dluh ve výši 968 korun, ale pro závazky jeden a půl milionu korun. Ani exekuční prodej nemovitosti by tedy nestačil k uspokojení všech věřitelů neplatiče. K dražbě, která měla proběhnout 15. ledna, ale nakonec nedošlo kvůli zahájení insolvenčního řízení s manželkou dlužníka.
Exekutorská komora ČR tímto dementuje dezinformace, jež jsou šířeny prostřednictvím internetu, a prohlašuje, že exekuční řízení probíhalo zcela v souladu se zákonem a že soudem pověřený soudní exekutor nepostupoval jakkoliv nepřiměřeně.
 

Podle Centrální evidence exekucí čelí J. V. celkem třem exekucím. Zmiňované řízení nařídil Okresní soud v Nymburku 1. srpna 2012, a to pro jistinu 968 korun, úroky z prodlení 7,75%, náklady na advokátní zastoupení věřitele v nalézacím řízení ve výši 2.220 korun, dále pro náklady věřitele v exekuci a náklady exekučního řízení. Soudní exekutor se samozřejmě nejprve pokusil vymoci tuto částku prioritními způsoby – vydal exekuční příkazy k „obstavení“ bankovních účtů dlužníka, ke srážkám ze mzdy či k přikázání jiných pohledávek. Ukázalo se však, že žádný z těchto způsobů není účinný a nevede k vymožení dlužné částky pro věřitele.

 
Dlužníkovi byly veškeré dokumenty z exekučního řízení doručovány, přesto za celou dobu neprojevil žádnou snahu o úhradu vymáhané částky, a to ani formou splátkového kalendáře.
 
Poté, co se ani po roce nepodařilo vymoci vymáhanou dlužnou povinnost výše uvedenými prioritními způsoby a bylo evidentní, že dlužník má více závazků přesahujících 1 milión korun, byl v srpnu 2013 ustanoven znalec k ocenění nemovitosti. Znaleckým posudkem byla v září 2013 stanovena cena domu na 945.000 korun, přičemž dlužník toto rozhodnutí nikterak nezpochybňoval, a proto nabylo právní moci.
 
Do zahájení dražby se přihlašovali další věřitelé neplatiče J. V., takže soubor těchto pohledávek převýšil částku 1.450.000 korun. I kdyby exekuční prodej nemovitosti byl úspěšný, výtěžek z něj plynoucí by s největší pravděpodobností nepostačoval k uspokojení všech věřitelů. Postup soudního exekutora proto nelze jakkoliv zpochybňovat, jeho úkony byly prosty jakýchkoliv náznaků nepřiměřenosti.
 
Závěrem dodejme, že dražba původně nařízená na 15. ledna 2014 byla odročena na dobu neurčitou, neboť proti manželce dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud se ukáže, že se jedná o obstrukční jednání a účelově podaný insolvenční návrh, bude proti dlužníkovi a příslušným osobám postupováno v souladu se zákonem.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.