Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Marek Ředina není soudním exekutorem ani vykonavatelem, soudní exekutorka rezignovala (23.01.2014)

Praha, 23. ledna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR opakovaně sděluje, že Marek Ředina již není exekutorským vykonavatelem. Exekutorský úřad Plzeň-jih Mgr. M. T. s ním ke dni 30. června 2012 ukončil pracovněprávní vztah. Na tento úřad se navíc koná výběrové řízení, neboť soudní exekutorka po udělení pokuty od Nejvyššího správního soudu rezignovala.
 
Podnět stěžovatelky L. Š. z Plzně obdržela Exekutorská komora ČR coby nejaktivnější dohledový orgán nad činností soudních exekutorů v lednu 2012. Ihned si vyžádala vyjádření tehdejší soudní exekutorky Mgr. M. T. V březnu byl podnět doplněn a vyplynulo z něj, že věc šetří i Ministerstvo spravedlnosti, jež si ji po dohodě vzalo do své kompetence. Již na začátku kauzy se Exekutorská komora ČR od jednání vykonavatele, potažmo soudní exekutorky, distancovala a informovala veřejnost, že využije všech dohledových a kázeňských prostředků, které má k dispozici.
 
Před došetřením výše uvedené kauzy shledala Exekutorská komora ČR pochybení jmenovaného vykonavatele v jiném řízení, tudíž požádala soudní exekutorku o přijetí přísných metodických a pracovněprávních opatření, neboť prošetřené jednání poškozovalo jméno profesní organizace a narušovalo důvěru veřejnosti v činnost orgánů veřejné moci. Mgr. M. T. následně dala Marku Ředinovi výpověď. Počínání soudní exekutorky v této záležitosti tedy monitorovala Exekutorská komora ČR od počátku. První a poslední důrazné varování adresovala již v rámci této exekuce.
 
Jelikož na tyto podněty nebylo adekvátně reagováno, vyústilo konání soudní exekutorky v kárnou žalobu. Nejvyšší správní soud udělil Mgr. M. T. pokutu 2 milióny korun. Následně soudní exekutorka rezignovala. Prezidium Exekutorské komory ČR na tento uvolněný exekutorský úřad již vyhlásilo výběrové řízení (viz níže).
 
Doplňme, že soudní exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí, podléhají dozoru čtyř druhů orgánů. O jejich kárných deliktech rozhoduje nezávislý Nejvyšší správní soud ČR. Exekutorská komora ČR je coby dohledový orgán nad činností soudních exekutorů mimořádně aktivní. Intenzivně provádí kontroly exekutorských úřadů. U kárně trestaných soudních exekutorů posiluje preventivní kontroly, při nichž se přihlíží i ke zjištěním kárného soudu. Např. pokud byl soudní exekutor odsouzen za nečinnost, což je nejčastější příčina udělení trestu, zaměřuje se kontrola zejména na průtahy. Z hlediska kárných statistik jsou na tom soudní exekutoři lépe než soudci, srovnatelně se státními zástupci. V popsaném případě se jednalo o selhání jednotlivce, na které Exekutorská komora ČR a další dohledové orgány ihned zareagovaly systematickou činností.
 
Související informace:
 
Marek Ředina není exekutorským vykonavatelem (11.10.2012)

Rozhodnutí Prezidia Exekutorské komory České republiky o výběrových řízení (17.1.2014)

 

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.