Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V Česku jsou exekuce levnější (03.02.2014)

Praha, 3. února 2014 (EK ČR) – Exekuce v Česku jsou levnější než na Slovensku. Minimální odměna soudního exekutora činí pouhých 1.500 Kč.
 
Náklady exekuce v Česku jsou nižší než leckde v Evropě, jsou srovnatelné s Polskem, Francií či Maďarskem. Naopak slovenští exekutoři mají odměny mnohem vyšší – 20 % z vymoženého plnění.
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR snížilo odměny soudních exekutorů v březnu 2012. Pokud dlužník uhradí dluh ve lhůtě 30 dnů od zahájení exekuce, snižuje se odměna soudního exekutora i náhrady hotových výdajů o polovinu. Takto tedy orientačně vypadá finální částka, pokud dlužíte 6.000 korun:
 
dlužná částka, která náleží věřiteli (jistina dluhu)
6.000 Kč
soudnímu exekutorovi z nákladů exekuce náleží
o    odměna: 1.500 Kč
o    náhrady hotových výdajů: 1.750 Kč
 
Informativní výpočet lze získat díky kalkulačce nákladů exekuce na stránkách www.ekcr.cz.
 
V Česku funguje 155 soudních exekutorů, které jmenuje ministr spravedlnosti. Na svou činnost nečerpají ze státního rozpočtu ani korunu, na rozdíl od insolvenčních správců nebo likvidátorů. Dokázali přitom zajistit 60% vymahatelnost pohledávek, a dostali se tak na úroveň právně vyspělých evropských států. Naopak před vznikem soudních exekutorů v roce 2001, kdy vymáhání pohledávek zajišťovaly pouze soudy, činila úspěšnost a naděje věřitele na to, že se domůže svého závazku, necelá 3 %.
 
Exekutorská komora se vzhledem k výše uvedeným informacím nedomnívá, že současná diskuse je namířena přímo proti odměnám soudních exekutorů. Většina kritiků nákladů spojených s vymáháním bagatelních pohledávek, včetně neziskových organizací, po snížení odměn soudních exekutorů souhlasí s tím, že tyto odměny jsou adekvátní a že studie Světové banky, z níž vycházely dřívější dezinformace, není v tomto ohledu vypovídající. „Pokud dlužník uhradí včas, činí odměna soudního exekutora pouze 1.500 Kč. To je absolutní minimum, které sotva stačí na pokrytí výdajů spojených s řízením. Vždyť běžný exekutorský úřad zaplatí denně jen na poštovném 20.000 Kč. Odměny soudních exekutorů nejsou v žádném případě nepřiměřené a odpovídají počtu provedených úkonů. Nutno dodat, že procesní postavení dlužníků naprosto respektujeme, nevnímáme je jako ’zdroj svých příjmů’. Svou činnost ve prospěch státu provádíme profesionálně, nezávisle a podle zákona. Pokud už neplatič jeden či více problémů má, měl by zvážit řešení např. formou oddlužení,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory, k některým komunikátům různých subjektů, jež byly publikovány v posledních dnech. Odměna náleží soudnímu exekutorovi jen v případě, že je exekuce ukončena úspěšně. Je-li ukončena bezvýsledně, zejména kvůli nemajetnosti dlužníka, nejsou náklady vynaložené na průběh řízení ničím kryty a nese je sám exekutorský úřad z vlastních prostředků.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.