Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

V Česku jsou exekuce levnější (03.02.2014)

Praha, 3. února 2014 (EK ČR) – Exekuce v Česku jsou levnější než na Slovensku. Minimální odměna soudního exekutora činí pouhých 1.500 Kč.
 
Náklady exekuce v Česku jsou nižší než leckde v Evropě, jsou srovnatelné s Polskem, Francií či Maďarskem. Naopak slovenští exekutoři mají odměny mnohem vyšší – 20 % z vymoženého plnění.
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR snížilo odměny soudních exekutorů v březnu 2012. Pokud dlužník uhradí dluh ve lhůtě 30 dnů od zahájení exekuce, snižuje se odměna soudního exekutora i náhrady hotových výdajů o polovinu. Takto tedy orientačně vypadá finální částka, pokud dlužíte 6.000 korun:
 
dlužná částka, která náleží věřiteli (jistina dluhu)
6.000 Kč
soudnímu exekutorovi z nákladů exekuce náleží
o    odměna: 1.500 Kč
o    náhrady hotových výdajů: 1.750 Kč
 
Informativní výpočet lze získat díky kalkulačce nákladů exekuce na stránkách www.ekcr.cz.
 
V Česku funguje 155 soudních exekutorů, které jmenuje ministr spravedlnosti. Na svou činnost nečerpají ze státního rozpočtu ani korunu, na rozdíl od insolvenčních správců nebo likvidátorů. Dokázali přitom zajistit 60% vymahatelnost pohledávek, a dostali se tak na úroveň právně vyspělých evropských států. Naopak před vznikem soudních exekutorů v roce 2001, kdy vymáhání pohledávek zajišťovaly pouze soudy, činila úspěšnost a naděje věřitele na to, že se domůže svého závazku, necelá 3 %.
 
Exekutorská komora se vzhledem k výše uvedeným informacím nedomnívá, že současná diskuse je namířena přímo proti odměnám soudních exekutorů. Většina kritiků nákladů spojených s vymáháním bagatelních pohledávek, včetně neziskových organizací, po snížení odměn soudních exekutorů souhlasí s tím, že tyto odměny jsou adekvátní a že studie Světové banky, z níž vycházely dřívější dezinformace, není v tomto ohledu vypovídající. „Pokud dlužník uhradí včas, činí odměna soudního exekutora pouze 1.500 Kč. To je absolutní minimum, které sotva stačí na pokrytí výdajů spojených s řízením. Vždyť běžný exekutorský úřad zaplatí denně jen na poštovném 20.000 Kč. Odměny soudních exekutorů nejsou v žádném případě nepřiměřené a odpovídají počtu provedených úkonů. Nutno dodat, že procesní postavení dlužníků naprosto respektujeme, nevnímáme je jako ’zdroj svých příjmů’. Svou činnost ve prospěch státu provádíme profesionálně, nezávisle a podle zákona. Pokud už neplatič jeden či více problémů má, měl by zvážit řešení např. formou oddlužení,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory, k některým komunikátům různých subjektů, jež byly publikovány v posledních dnech. Odměna náleží soudnímu exekutorovi jen v případě, že je exekuce ukončena úspěšně. Je-li ukončena bezvýsledně, zejména kvůli nemajetnosti dlužníka, nejsou náklady vynaložené na průběh řízení ničím kryty a nese je sám exekutorský úřad z vlastních prostředků.
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.