Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Soud zamítl návrh na zastavení exekuce proti M. F., v novém projednání dosud nerozhodl (04.02.2014)

Praha, 4. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR si dovoluje veřejně vyzvat stěžovatele M. F. k tomu, aby se se svým podnětem obrátil přímo na tento dohledový orgán. Dosud tak bohužel neučinil a důkazy o svých tvrzeních předložil až nyní České televizi. Exekutorská komora ČR má zájem prošetřit tento případ a v případě pochybení z něj vyvodit kárné opatření či předat věc České advokátní komoře, prokáže-li se, že tvrzení advokáta zastupujícího dlužníka jsou nepravdivá.
 
Podle Centrální evidence exekucí nařídil soud proti panu M. F. celkem 18 exekucí, celková vymáhaná částka činí jen na jistinách bez úroků a příslušenství 900.000 korun.
 
Problém tkví v tom, že dlužník tvrdí, že na jednu ze zmíněných exekucí údajně poslal splátku, ale toto tvrzení před soudem nedoložil. Proto Okresní soud v Benešově zamítl návrh dlužníka na zastavení exekuce, který byl navíc podán opožděně, a také Krajský soud v Praze potvrdil, že se nevyhovuje návrhu dlužníka na odklad řízení. Pan M. F. se tedy procesně bránil, leč soudy pravomocně rozhodly o jeho podáních nevyhovujícími výroky. Exekuční řízení tudíž trvá.
 
Až následně si dlužník najal advokáta, který podal nový návrh na zastavení exekuce a doložil dosud pouze tvrzené doklady o platbách. Okresní soud v Benešově toto řízení přesto zastavil s odkazem na zásadu, že tutéž věc nelze projednávat dvakrát. Proti tomu se dlužník odvolal a Krajský soud v Praze v listopadu 2013 přikázal věc k novému projednání. Nicméně dodnes není v tomto případu pravomocně rozhodnuto. Soudní exekutor v tuto chvíli žádným způsobem nově nepostihuje majetek pana M. F., neboť do rozhodnutí soudu je exekuce odložena.
 
V zájmu Exekutorské komory ČR je zajistit standardní průběh všech řízení tím, že dohlédne na zákonný rámec postupů soudních exekutorů. Jelikož Mgr. Z. B., dříve pověřená vedením zmíněné exekuce, tyto postupy nedodržovala, byla odvolána. Jejímu nástupci, který převzal spis, pravděpodobně nebyly předány veškeré dokumenty, z nichž by mimo jiné měly vyplývat částečné úhrady ze strany dlužníka. Nápravou situace je rekonstrukce spisu, kterou je možné provést na základě předložených listin účastníky řízení.
 
Na uvedené zareagovala Exekutorská komora mimo jiné legislativní změnou. Podařilo se jí prosadit, aby v novele exekučního řádu účinné od 1. ledna 2013 bylo stanoveno, že soudní exekutor má povinnost vést vymožené prostředky odděleně, a to na zvláštním účtu úschov. Toto opatření má zabránit tomu, aby došlo k eventuálnímu smíšení prostředků, které náležejí věřiteli či dlužníkovi, s jinými. Dále Exekutorská komora spolu s Ministerstvem spravedlnosti provedla novelizaci předpisů tak, aby bylo zajištěno bezproblémové předávání spisů.
 
Vzhledem k tomu, že celá věc spočívá v tom, zda poštovní zásilka obsahovala přílohy, či nikoliv, neobejdou se kontrolní složky Exekutorské komory ČR bez součinnosti dlužníka. Ačkoliv je tento postup nestandardní, neboť sám stěžovatel se na Exekutorskou komoru ČR neobrátil, žádáme pana M. F. či jeho právního zástupce, aby předložil doklady o provedených platbách, včetně dodejek atp., z nichž by vyplývalo podací číslo, resp. počet zasílaných listů atd. Exekutorská komora ČR vyzvala prostřednictvím České televize pana M. F. k předložení důkazů již v rámci natáčení pořadu. Tato výzva však do reportáže bohužel nebyla zařazena.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.