Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit (06.02.2014)

Praha, 6. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR je apolitickou organizací. Domnívá se proto, že jí nepřísluší jakkoliv komentovat kvality návrhu, který dnes hnutí Úsvit představilo na tiskové konferenci. S tímto návrhem nebyla stavovská organizace soudních exekutorů předem seznámena a nezná podrobnosti, žádný politický subjekt ani zákonodárce s ní tento záměr dosud neprojednal. Pokud však zákonodárce stanoví, že soudní exekutoři mají působit na základě místní příslušnosti, bude toto akceptováno. Koneckonců Exekutorská komora ČR se tímto tématem intenzivně na odborné úrovni zabývá a je této diskusi otevřena. Mimo jiné sestavila pracovní skupinu expertů, kteří vypracovávají studii k jednotlivým verzím tzv. teritoriality, jež je alternativním režimem ke stávající celorepublikové působnosti 155 exekutorských úřadů v Česku.

Variant řešení místní příslušnosti soudních exekutorů je mnoho a zmíněný návrh hnutí Úsvit nebyl jakkoliv konzultován s odbornou veřejností. Z dosavadních zpráv, jež k tomuto tématu byly zveřejněny, nevyplývá, která forma regionality je navrhována. Nelze proto předložit příslušné argumenty. Exekutorská komora ČR se však domnívá, že odborný problém teritoriální příslušnosti soudních exekutorů nelze jakkoliv spojovat s pojmy jako „konec byznysu s dluhy“ nebo „skupování pohledávek“. Ačkoliv tyto nešvary v minulosti provázely oblast vymáhání pohledávek v její předexekuční fázi, nejrůznější legislativní zásahy je zneškodnily. Z logicky věci se však tyto pojmy netýkaly činnosti soudních exekutorů, nýbrž subjektů, které figurují ve fázích před zahájením exekuce soudem.

Pokud jde o údajně připravovaný návrh týkající se úpravy nákladů na vymáhání bagatelních pohledávek, pravděpodobně se nejedná o sdělení směrem k Exekutorské komoře ČR a jejím členům. Vždyť odměna soudního exekutora činí v případě úhrady do 30 dnů od zahájení exekuce u nízkých částek do 10.000 Kč pouhých 1.500 Kč, což je suma srovnatelná s odměnami ve Francii, Maďarsku nebo Polsku. Naopak Slovensko má řádově vyšší odměny. Odměny soudních exekutorů v ČR byly takto sníženy v roce 2012.
 
Soudní exekutoři v Česku mají status úředních osob a způsob odměňování z nákladů exekuce hrazených dlužníkem je stejný jako v ostatních vyspělých zemích Evropy, přičemž řada těchto států disponuje mnohem přísnějšími exekučními pravidly vůči účastníkům řízení.
 
Soudní exekutoři jako samostatné subjekty působí prakticky v celé západní a střední Evropě (vyjma Německa). Naopak státní exekutoři působí zejména v zemích bývalé SSSR, tedy např. v Rusku či Bělorusku. V Německu, které představuje již zmíněnou specifickou výjimku, provádí exekuce, resp. výkony rozhodnutí 4.700 vykonavatelů a ročně je tam zahajováno více exekucí než v Česku (v přepočtu na obyvatele). „Německý vykonavatel je státní úředník, svoji kancelář však vede na vlastní náklady. Určité aspekty soukromého podnikání tu tedy spatřovat lze. Vykonavatel dostává plat, ale i příplatky a podíly z vymožených plnění,“ vysvětlil Karl-Heinz Brunner z DGVB. Pro Německo jsou však výkony rozhodnutí výrazně dražší a ztrátové. Tato země nyní stojí před velkým problémem – daňoví poplatníci si stěžují, že nechtějí dotovat vymáhání dluhů po neplatičích. Německo proto zvažuje, že pohledávky už nebude vymáhat prostřednictvím státních vykonavatelů, ale že po vzoru ostatních právně vyspělých zemí zavede klasické soudní exekutory, kteří na svou činnost nečerpají ze státní kasy ani korunu a jejich náklady platí ten, kdo exekuci procesně zavinil. Viz V Německu exekutory nemají (18.11.2013).
 
Nad rámec těchto informací dodejme, že exekuční řád prošel velkou a revoluční novelizací před rokem (1. 1. 2013). Přinesl řadu změn, které jsou pro veřejnost stále novinkami. Je otázkou, zda by další novelizace byla ve prospěch stability právního řádu v České republice a orientace účastníků v řízení. (Podrobnosti v tiskové zprávě Dnes nabývá účinnosti novela exekučního řádu (01.01.2013)).
 
Na tiskové konferenci nebyl prezentován návrh, který hnutí Úsvit představilo minulý měsíc. Příslušné vyjádření Exekutorské komory ČR naleznete zde: Vyjádření k návrhu hnutí Úsvit (8.1.2014)
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.