Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Omezení nákladů na cestovné (25.02.2013)

Praha, 25. února 2013 (EK ČR) – Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu účinná od 1. ledna 2013 mimo jiné upravuje cestovní výdaje soudního exekutora.
 
Limitace nákladů na jednu cestu soudního exekutora má zabránit tomu, aby si exekutor – dejme tomu z Brna provádějící exekuci v Liberci – neúčtoval pět tisíc korun navíc. Jedná se ale o pouhé explicitní formulování toho, co v praxi již normálně fungovalo. Jestliže soudní exekutor nebo jeho zaměstnanec jede za dlužníkem, aby provedl soupis movitých věcí, zabavil je a odvezl, obvykle se nevydává pouze za jedním dlužníkem. Cestu spojuje s ostatními příležitostmi v okolí: do modelového Liberce jede např. kvůli šesti exekučním řízením. Pakliže cestovní náklady převyšují paušál, rozpočítávají se mezi všechny navštívené dlužníky. Na jednoho tak připadne cca 200 až 300 korun. Většina exekutorů si tak žádné vícenáklady na cestovné neúčtovala ani dříve.
 
„Přestože si většina exekutorů žádné vícenáklady za cestovné neúčtovala, novela tento model ukotvuje, což vítám, protože se daří definitivně vyvrátit historky o tom, kterak se exekutoři obohacují na cestovném,“ říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
 
Předtím platilo, že soudní exekutor má nárok na náhradu cestovních výdajů a pokud během jedné cesty provede více exekučních řízení, náleží mu náhrada pouze jednou. Soudní exekutor měl tedy v jednom řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních výdajů. Od Nového roku se výše cestovních výdajů soudního exekutora určuje maximální částkou, a to 1.500 korun, přičemž i nadále platí, že koná-li během jedné cesty více řízení, náleží mu náhrada pouze jednou, a sice v poměrné části.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.