Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Ústavní soud ČR se vymezil proti postupu exekučního soudu (13.02.2014)

Praha, 13. února 2014 (EK ČR) – Proti usnesení Okresního soudu v Kolíně se vymezil Ústavní soud ČR. Jednalo se o exekuční řízení, které musel soudní exekutor provést na pokyn soudu kvůli pokutě za jízdu na černo v městské hromadné dopravě. Exekutorská komora ČR odmítá, aby soudní exekutoři byli věřiteli zneužíváni jako nástroje k vymáhání velmi drobných pohledávek v řádu desetikorun. Za jednání věřitelských subjektů a jejich zastoupení nemůže být soudním exekutorům přičítána odpovědnost.
 
Soudní exekutor nerozhoduje o výši dlužné částky. Výhradním iniciátorem exekuce je věřitel, který podává návrh na její nařízení. Pokud se rozhodne zažalovat částku 28,5 Kč a soud jeho návrhu vyhoví, jedná se o nezpochybnitelný nárok a rozhodnutí. Soudní exekutor pak musí exekuci vykonat, nepřísluší mu jakkoliv zpochybňovat či suplovat roli soudu. „Problematika takzvaných bagatelních pohledávek Exekutorskou komoru trápí. Skutečně není možné, aby věřitelé zadarmo zahajovali skrze soudy nákladný proces exekuce pro velmi malé částky. Soudní exekutor, kterého soud následně pověří provedením exekuce, sice ví, že řízení je de facto zbytečné, nicméně ho musí provést, jinak by byl kárně stíhán. Navíc je nucen v případě exekucí ukončených bez vymožení pohledávky, zejména z důvodu nemajetnosti dlužníka, nést náklady řízení ze svého,“ vysvětluje nový prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz
 
Podle názoru Exekutorské komory ČR existují případy, kdy se soudní exekutor ze zvláště solidárních důvodů může vzdát nároku na svou odměnu. V minulosti se tak stalo např. v případě manželů, kteří přišli o syna při tragické nehodě autobusu u Nažidel v roce 2003 (více zde), nebo v řízení, jež soud nařídil vykonat proti dlužníkovi, který svůj postižitelný majetek nabyl z finančního narovnání z Česko-německého fondu budoucnosti jako vězeň koncentračních táborů (více zde). Aktuální případ z tohoto týdne se zase týká shovívavého odpuštění odměny soudním exekutorem v řízení, v němž věřitel konal nečestně proti dlužníkovi a zahájil proti němu exekuci kvůli bagatelnímu dluhu, který již byl uhrazen. Týden poté, co soud exekuci nařídil, vyšla tato skutečnost najevo, soudní exekutor z Prahy 10 okamžitě zastavil řízení a neúčtoval si žádnou odměnu ani náhrady hotových výdajů. Podobně mohlo být postupováno i v případě, o němž rozhodoval Ústavní soud ČR.
 
Hlavní potíž této nešťastné situace však spočívá zejména v chybné komunikaci mezi věřitelem a dlužníkem. „Nerozumím tomu, proč dopravní podnik žaluje pohledávku ve výši 28 korun, když dlužník už uhradil tisícovku na pokutě. Je to velký nešvar. O to více mě mrzí, že ve výsledku jsou s ním chybně spojováni soudní exekutoři,“ dodal David Koncz.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.