Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Slučování exekucí paní J. Č. probíhá v souladu se zákonem (18.02.2014)

Praha, 18. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR prošetřila stížnost paní J. Č. z Prahy, na jejíž odcizený občanský průkaz vystavili revizoři Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., řadu pokut. Soudní exekutor z vlastní iniciativy bez návrhu dlužnice spojil v říjnu 2012 tři exekuční řízení, v prosinci 2012 pak dalších sedm. Další exekuce nebylo možné sloučit, neboť paní J. Č. v nich využila různých obranných podání, tyto se tak nacházely v různých procesních fázích. Soudní exekutor však již tehdy avizoval, že v žádném případě nebrání dalšímu spojování, nebude-li tomu odporovat aktuální stav řízení.
 
Vzhledem k závěrům dohledových orgánů, které byly vyhotoveny již 22. února 2013, v této věci považuje Exekutorská komora ČR článek deníku Právo ze dne 17. února 2014 za zcela neobjektivní. Redakce před publikováním článku neoslovila soudního exekutora ani Exekutorskou komoru s žádostí o vyjádření, vycházela pouze z účelových tvrzení právního zástupce dlužnice.
 
Z exekučního spisu je mimo jiné patrné, že věřitel ani jeho advokát nesnížili vymáhanou částku, naopak ve svých vyjádřeních trvali na úplném zaplacení exekuce.
 
Jediným, kdo skutečně snížil částku v exekučním řízení, byl soudní exekutor, a to právě prostřednictvím spojení jednotlivých řízení. Proces slučování probíhá plně v souladu s platnou legislativou, což bylo prověřeno a následně potvrzeno kontrolou dozorujícího orgánu.
 
V konkrétním případě, který na svých stránkách popisuje deník Právo, lze uvést, že 90 % exekucí bylo soudním exekutorem spojeno. Ve zbývající části tak učinit nemohl s ohledem na procesní fázi řízení, kdy dlužnice podala např. návrhy na zastavení nebo odklad exekuce. Každou situaci je nutné posuzovat individuálně, s ohledem na charakteristiku daného řízení a zejména v souladu s právní úpravou, která je platná v dané době.
 
Vzhledem k tomu, že advokátovi dlužnice JUDr. Adamovi Batunovi je znám skutečný stav exekučního řízení, podává na něj soudní exekutor stížnost k České advokátní komoře k prošetření jeho postupu.
 
Exekutorská komora ČR tímto zároveň zdvořile žádá deník Právo o uvedení veškerých informací na pravou míru. Je přitom opakovaně připravena poskytnout detailnější informace.
 
Co dělat, pokud vám někdo ukradl občanský průkaz? Rady Exekutorské komory ČR si můžete přečíst zde:
Jak řešit dluhy uzavřené na ukradenou občanku? (15.11.2013)

Soudní exekutor o spravedlnosti nerozhoduje (07.01.2013)

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.