Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Slučování exekucí paní J. Č. probíhá v souladu se zákonem (18.02.2014)

Praha, 18. února 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR prošetřila stížnost paní J. Č. z Prahy, na jejíž odcizený občanský průkaz vystavili revizoři Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., řadu pokut. Soudní exekutor z vlastní iniciativy bez návrhu dlužnice spojil v říjnu 2012 tři exekuční řízení, v prosinci 2012 pak dalších sedm. Další exekuce nebylo možné sloučit, neboť paní J. Č. v nich využila různých obranných podání, tyto se tak nacházely v různých procesních fázích. Soudní exekutor však již tehdy avizoval, že v žádném případě nebrání dalšímu spojování, nebude-li tomu odporovat aktuální stav řízení.
 
Vzhledem k závěrům dohledových orgánů, které byly vyhotoveny již 22. února 2013, v této věci považuje Exekutorská komora ČR článek deníku Právo ze dne 17. února 2014 za zcela neobjektivní. Redakce před publikováním článku neoslovila soudního exekutora ani Exekutorskou komoru s žádostí o vyjádření, vycházela pouze z účelových tvrzení právního zástupce dlužnice.
 
Z exekučního spisu je mimo jiné patrné, že věřitel ani jeho advokát nesnížili vymáhanou částku, naopak ve svých vyjádřeních trvali na úplném zaplacení exekuce.
 
Jediným, kdo skutečně snížil částku v exekučním řízení, byl soudní exekutor, a to právě prostřednictvím spojení jednotlivých řízení. Proces slučování probíhá plně v souladu s platnou legislativou, což bylo prověřeno a následně potvrzeno kontrolou dozorujícího orgánu.
 
V konkrétním případě, který na svých stránkách popisuje deník Právo, lze uvést, že 90 % exekucí bylo soudním exekutorem spojeno. Ve zbývající části tak učinit nemohl s ohledem na procesní fázi řízení, kdy dlužnice podala např. návrhy na zastavení nebo odklad exekuce. Každou situaci je nutné posuzovat individuálně, s ohledem na charakteristiku daného řízení a zejména v souladu s právní úpravou, která je platná v dané době.
 
Vzhledem k tomu, že advokátovi dlužnice JUDr. Adamovi Batunovi je znám skutečný stav exekučního řízení, podává na něj soudní exekutor stížnost k České advokátní komoře k prošetření jeho postupu.
 
Exekutorská komora ČR tímto zároveň zdvořile žádá deník Právo o uvedení veškerých informací na pravou míru. Je přitom opakovaně připravena poskytnout detailnější informace.
 
Co dělat, pokud vám někdo ukradl občanský průkaz? Rady Exekutorské komory ČR si můžete přečíst zde:
Jak řešit dluhy uzavřené na ukradenou občanku? (15.11.2013)

Soudní exekutor o spravedlnosti nerozhoduje (07.01.2013)

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.