Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekuci nelze vést pro nulový dluh 03.03.2014

 Praha, 3. března 2014 (EK ČR) – Exekuci nelze vést pro nulový dluh. Ačkoliv soudy evidují případy, kdy zahajují exekuce pouze pro náklady předchozího řízení, nejedná se o neexistující finanční položky. Jde o  situace, kdy dlužník po nalézacím řízení sice uhradí původní výši dluhu, ale nezaplatí náklady na advokáta věřitele, soudní poplatky a další.
 
Jedním z těchto případů je i exekuce, které čelí pan Ladislav z Pardubic. Nařídil ji Obvodní soud pro Prahu 7 na návrh spořitelny, která si nárokuje uhrazení nákladů na své advokátní zastoupení. I když samotná jistina dluhu byla ještě před zahájením exekučního řízení uhrazena, soud rozhodl, že má být vymáháno dosud neuhrazené příslušenství pohledávky, které činí více 5.500 Kč. V exekuci tedy není vymáhán nulový dluh.
 
Soudní exekutor nerozhoduje o výši dlužné částky, resp. o tom, zda bude exekučně vymáhána. Iniciátorem exekuce je věřitel, který podává návrh na její nařízení. Pokud se rozhodne zažalovat jakkoliv vysokou, nikoliv nulovou částku a soud jeho návrhu vyhoví, jedná se o nezpochybnitelný nárok a rozhodnutí.
 
V takových případech je tedy na místě ptát se věřitele, proč žádal o nařízení exekuce, a soudu, proč ji zahájil. Soudní exekutor toto není oprávněn zkoumat, nerozhoduje o spravedlnosti, nezjišťuje, jak vysoký je dluh, kdo je dlužníkem a zda má být dluh vymáhán. Soudní exekutor pouze vykonává rozhodnutí soudu. Pokud by soudní exekutor nekonal, vystavoval by se kárnému postihu.
 
Lze také doplnit, že pan Ladislav z Pardubic čelí 12 pravomocným exekucím. Již mu byla zaslána výzva k dobrovolnému splnění, kterou si však nepřevzal, proto byla vyvěšena na úřední desce. Nyní běží 30denní lhůta, během které se odměna soudního exekutora snižuje o 50 % a činí pouhých 1.500 Kč.
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.