Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekuci nelze vést pro nulový dluh 03.03.2014

 Praha, 3. března 2014 (EK ČR) – Exekuci nelze vést pro nulový dluh. Ačkoliv soudy evidují případy, kdy zahajují exekuce pouze pro náklady předchozího řízení, nejedná se o neexistující finanční položky. Jde o  situace, kdy dlužník po nalézacím řízení sice uhradí původní výši dluhu, ale nezaplatí náklady na advokáta věřitele, soudní poplatky a další.
 
Jedním z těchto případů je i exekuce, které čelí pan Ladislav z Pardubic. Nařídil ji Obvodní soud pro Prahu 7 na návrh spořitelny, která si nárokuje uhrazení nákladů na své advokátní zastoupení. I když samotná jistina dluhu byla ještě před zahájením exekučního řízení uhrazena, soud rozhodl, že má být vymáháno dosud neuhrazené příslušenství pohledávky, které činí více 5.500 Kč. V exekuci tedy není vymáhán nulový dluh.
 
Soudní exekutor nerozhoduje o výši dlužné částky, resp. o tom, zda bude exekučně vymáhána. Iniciátorem exekuce je věřitel, který podává návrh na její nařízení. Pokud se rozhodne zažalovat jakkoliv vysokou, nikoliv nulovou částku a soud jeho návrhu vyhoví, jedná se o nezpochybnitelný nárok a rozhodnutí.
 
V takových případech je tedy na místě ptát se věřitele, proč žádal o nařízení exekuce, a soudu, proč ji zahájil. Soudní exekutor toto není oprávněn zkoumat, nerozhoduje o spravedlnosti, nezjišťuje, jak vysoký je dluh, kdo je dlužníkem a zda má být dluh vymáhán. Soudní exekutor pouze vykonává rozhodnutí soudu. Pokud by soudní exekutor nekonal, vystavoval by se kárnému postihu.
 
Lze také doplnit, že pan Ladislav z Pardubic čelí 12 pravomocným exekucím. Již mu byla zaslána výzva k dobrovolnému splnění, kterou si však nepřevzal, proto byla vyvěšena na úřední desce. Nyní běží 30denní lhůta, během které se odměna soudního exekutora snižuje o 50 % a činí pouhých 1.500 Kč.
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.