Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové (12.3.2014)

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Plzeň-město:
 
Velmi nás mrzí, jak celá kauza nepříznivým způsobem poškodila dobré jméno Exekutorského úřadu Plzeň-město, ale také JUDr. Jitku Wolfovou, jakožto soukromou osobu, pedagožku a členku akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
 
Současně nás mrzí, že bylo zcela zásadním způsobem poškozeno rovněž dobré jméno Exekutorské komory ČR a exekutorského stavu jako takového. V těchto dnech zvažujeme realizaci případných právních kroků, abychom dosáhli odškodnění poškození dobrého jména.
 
Rovněž podotýkáme, že naprosto lživé a zavádějící výroky a styl chování insolvenčního správce považujeme za zcela alarmující. Je potřeba zdůraznit, že to nejsou jenom zcela nepravdivé výroky do médií, ale také samotný styl chování a jednání Ing. Mikeše ve vztahu k zaměstnancům našeho exekutorského úřadu. Dle našeho názoru Ing. Mikeš permanentně porušoval zákonnou povinnost mlčenlivosti a rovněž elementární zásady slušného chování a etiku insolvenčních správců. Mimo jiné v budově našeho úřadu na neohlášeném jednání hrubě urazil přítomné zaměstnance tím, že jim řekl: „Vážení, až tohle řízení skončí, tak si budete muset hledat nové zaměstnání.“
 
V minulosti jsme na chování Ing. Mikeše podávali stížnost insolvenčnímu soudu, ovšem do dnešního dne na ni nebylo reagováno.
 
 
Mgr. Ing. Martin Štika,
ředitel právního odboru Exekutorského úřadu Plzeň-město soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.