Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové (12.3.2014)

Exekutorská komora ČR zveřejňuje tiskové prohlášení JUDr. Jitky Wolfové, soudní exekutorky, Exekutorský úřad Plzeň-město:
 
Velmi nás mrzí, jak celá kauza nepříznivým způsobem poškodila dobré jméno Exekutorského úřadu Plzeň-město, ale také JUDr. Jitku Wolfovou, jakožto soukromou osobu, pedagožku a členku akademického senátu Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.
 
Současně nás mrzí, že bylo zcela zásadním způsobem poškozeno rovněž dobré jméno Exekutorské komory ČR a exekutorského stavu jako takového. V těchto dnech zvažujeme realizaci případných právních kroků, abychom dosáhli odškodnění poškození dobrého jména.
 
Rovněž podotýkáme, že naprosto lživé a zavádějící výroky a styl chování insolvenčního správce považujeme za zcela alarmující. Je potřeba zdůraznit, že to nejsou jenom zcela nepravdivé výroky do médií, ale také samotný styl chování a jednání Ing. Mikeše ve vztahu k zaměstnancům našeho exekutorského úřadu. Dle našeho názoru Ing. Mikeš permanentně porušoval zákonnou povinnost mlčenlivosti a rovněž elementární zásady slušného chování a etiku insolvenčních správců. Mimo jiné v budově našeho úřadu na neohlášeném jednání hrubě urazil přítomné zaměstnance tím, že jim řekl: „Vážení, až tohle řízení skončí, tak si budete muset hledat nové zaměstnání.“
 
V minulosti jsme na chování Ing. Mikeše podávali stížnost insolvenčnímu soudu, ovšem do dnešního dne na ni nebylo reagováno.
 
 
Mgr. Ing. Martin Štika,
ředitel právního odboru Exekutorského úřadu Plzeň-město soudní exekutorky JUDr. Jitky Wolfové
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.