Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Mezi exekučně nepostižitelné věci by měla najisto patřit i lednice a pračka (09.04.2014)

Praha, 9. dubna 2014 (EK ČR) – Mezi exekučně nepostižitelné movité věci by měla najisto patřit i lednice a pračka nebo položky, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1.000 Kč. Změnu občanského soudního řádu navrhuje skupina poslanců. Exekutorská komora ČR vítá zpřesnění zákona v oblasti soupisů movitých věcí, budou-li takové návrhy kvalitní a povedou-li ke zjednodušení práce vykonavatele soudu a soudního exekutora.
 
„O uvedených změnách jsme s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny hovořili už v lednu, kdy jsme mimo jiné debatovali o tom, aby právě postel a další věci patřily mezi nezabavitelné položky a aby se jejich přesným výčtem předešlo možným neshodám při provádění soupisů movitých věcí. Ani pro soudní exekutory totiž nejsou tyto situace příjemné a zpřesnění zákona jim mnohé usnadní. Cílem je, aby dlužník zaplatil dluhy, a přitom nebyly zbytečně zabavovány bezcenné věci,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. Taxativní výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí je součástí exekučního řádu i na Slovensku, v Německu nebo Nizozemsku.
 
Již v rámci novely občanského soudního řádu účinné od 1. ledna 2013 navrhovala Exekutorská komora ČR změny ve výčtu nezabavitelných věcí. Spolu s Ligou na ochranu zvířat se jí podařilo prosadit, aby se exekuce netýkala domácích mazlíčků – viz Zvířata by neměla podléhat exekuci (22.05.2012).
 
***
 
Prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz k výše posanému návrhu také doplnil, že zásadní připomínky má k tisícikorunové hranici pro zajišťování movitých věcí: „V terénu to povede ke zbytečným sporům o to, zda konkrétní věc má, či nemá hodnotu 1.000 korun. Taková úprava by zároveň znemožnila zpeněžit - například pro drobný dluh - snáze postradatelné věci.“
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.