Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Mezi exekučně nepostižitelné věci by měla najisto patřit i lednice a pračka (09.04.2014)

Praha, 9. dubna 2014 (EK ČR) – Mezi exekučně nepostižitelné movité věci by měla najisto patřit i lednice a pračka nebo položky, jejichž hodnota nepřesahuje částku 1.000 Kč. Změnu občanského soudního řádu navrhuje skupina poslanců. Exekutorská komora ČR vítá zpřesnění zákona v oblasti soupisů movitých věcí, budou-li takové návrhy kvalitní a povedou-li ke zjednodušení práce vykonavatele soudu a soudního exekutora.
 
„O uvedených změnách jsme s poslanci Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny hovořili už v lednu, kdy jsme mimo jiné debatovali o tom, aby právě postel a další věci patřily mezi nezabavitelné položky a aby se jejich přesným výčtem předešlo možným neshodám při provádění soupisů movitých věcí. Ani pro soudní exekutory totiž nejsou tyto situace příjemné a zpřesnění zákona jim mnohé usnadní. Cílem je, aby dlužník zaplatil dluhy, a přitom nebyly zbytečně zabavovány bezcenné věci,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz. Taxativní výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí je součástí exekučního řádu i na Slovensku, v Německu nebo Nizozemsku.
 
Již v rámci novely občanského soudního řádu účinné od 1. ledna 2013 navrhovala Exekutorská komora ČR změny ve výčtu nezabavitelných věcí. Spolu s Ligou na ochranu zvířat se jí podařilo prosadit, aby se exekuce netýkala domácích mazlíčků – viz Zvířata by neměla podléhat exekuci (22.05.2012).
 
***
 
Prezident Exekutorské komory ČR Mgr. David Koncz k výše posanému návrhu také doplnil, že zásadní připomínky má k tisícikorunové hranici pro zajišťování movitých věcí: „V terénu to povede ke zbytečným sporům o to, zda konkrétní věc má, či nemá hodnotu 1.000 korun. Taková úprava by zároveň znemožnila zpeněžit - například pro drobný dluh - snáze postradatelné věci.“
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.