Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora ČR vyjadřuje obavu před možnými negativními dopady rozhodnutí Nejvyššího soudu o statutu vykonavatele (22.04.2014)

Praha, 22. dubna 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR respektuje názor Nejvyššího soudu ohledně statutu vykonavatele soudu nebo soudního exekutora. Dovoluje si však vyjádřit obavu před možnými negativními dopady tohoto rozhodnutí.
 
Otázka, zda je vykonavatel soudního exekutora úřední osobou, či nikoli, není v rámci judikatury Nejvyššího soudu řešena poprvé. V minulosti se soudy stavěly k této složité právní otázce protichůdně. Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu (v rozporu s předchozími rozhodnutími Obvodního soudu Praha 10 a Městského soudu v Praze) pouze upřesňuje pozici vykonavatele ve vztahu k novému trestnímu zákoníku, který byl přijat v roce 2009. Nejvyšší soud se přiklonil k názoru, že nové vymezení úřední osoby (dříve veřejného činitele) v trestním zákoníku uvedl zákonodárce taxativním vymezením subjektů, které ochrany úřední osoby požívají a které je nezbytné za úřední osoby pokládat. Nejvyšší soud se tedy vyvaroval extenzivního výkladu příslušného ustanovení.
 
Exekutorská komora ČR tuto situaci v zásadě nevítá, neboť se může projevit např. ve stupňující se agresivitě povinných vůči zaměstnancům exekutorských úřadů. Soupis movitých věcí, který provádějí zejména vykonavatelé, je jedním z nejnáročnějších způsobů provedení exekuce. Ačkoliv klesá počet exekučních řízení, v nichž je soupis movitých věcí prováděn, je zapotřebí zajistit vykonavatelům řádnou ochranu. Názor Nejvyššího soudu však může mít za následek ztrátu autority vykonavatelů u účastníků řízení. Nadto se může promítnout i do jiných sfér – např. do školství. V současné době přitom ministerstvo školství uvažuje o udělení statutu úřední osoby učitelům. Nyní ho kromě soudních exekutorů drží soudci, poslanci či policisté.
 
Doplňme, že statut úřední osoby není privilegiem, které by pro vykonavatele znamenalo pouze ochranu. Je také zesílenou odpovědností. Úřední osoby totiž mohou být stíhány pro zneužití pravomocí a jejich činy mohou být přísněji posuzovány.
 
 
Vykonavatelem soudního exekutora může být občan České republiky, který
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) je bezúhonný,
c) má úplné středoškolské vzdělání,
d) je v pracovním poměru u exekutora po dobu nejméně 6 měsíců,
e) složil kvalifikační zkoušku vykonavatele soudního exekutora.
 
Tyto zákonné podmínky jsou přísnější ve srovnání s kritérii, která musí splňovat uchazeč o pozici vykonavatele soudu.
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.