Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

První fáze odstranění Hobexu v Berouně proběhla úspěšně (07.11.2013)

Praha, 7. listopadu 2013 (EK ČR) – V Berouně pokračuje odstraňování areálu Hobex. Soudní exekutor už nechal vypracovat plán pro likvidaci komplexu, který je značně zchátralý, několikrát v něm došlo k požáru. Faktická demolice může začít, až ji formálně posvětí soud. Pro tamní obyvatele bude exekuční odstranění budov znamenat úlevu – v problematické lokalitě se zdržují lidé bez domova a narkomani.

Město Beroun v minulosti podniklo kroky k tomu, aby byla stavba odstraněna, nicméně se tak nestalo. Obrátilo se proto s žádostí o pomoc na soudního exekutora Exekutorského úřadu Rokycany Mgr. Petra Micku. Soud ho pověřil provedením exekuce na nepeněžité plnění – jde o odstranění stavby, které má být vykonáno na základě rozhodnutí stavebního úřadu. „Proces je velmi komplikovaný a provází ho řada peripetií. Proti vlastníkovi areálu, dlužící společnosti, byla dokonce zahájena insolvence a nějakou dobu trvalo, než byly budovy vyloučeny z konkurzní podstaty a byla pro ně stanovena výjimka v tom smyslu, že mají být odstraněny v rámci exekučního řízení. Další zdržení vzniklo u soudu při vyznačování doložek právní moci,“ říká Mgr. Micka.

Zahájena byla dvě exekuční řízení. První řízení se vztahovalo k vyhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby, v níž jsou nebezpečné látky (např. azbest). „Návrh technologického postupu demolice je konečně na světě a tato část je tedy zdárně uzavřena,“ doplňuje soudní exekutor Petr Micka. Druhé exekuční řízení se týká samotného odstranění stavby. Okresní soud v Berouně ho zahájil až 20. září 2012. K realizaci ale nemůže dojít, jelikož se čeká na vyznačení právní moci. „Pravidelně urguji soud, aby vyznačil doložku právní moci. S faktickým odstraňováním Hobexu bych chtěl začít co nejdříve. Uvědomuji si, že na to tamní obyvatelé netrpělivě čekají. Místo je opravdu hodně zdevastované a jedinou nadějí na jeho záchranu je právě exekuční demolice zchátralých staveb,“ sdělil Mgr. Micka. V první řadě bude muset vybrat firmu, která budovy odborně zlikviduje tak, jak stojí v projektové dokumentaci. Nejprve bude zapotřebí oplotit staveniště, odvézt obrovské množství odpadků i nebezpečný odpad a zaslepit rozvody infrastruktury. Kompletní práce zaberou několik týdnů.
 
Vlastníkem Zenit centra neboli Hobexu je Národní centrum pro neslyšící (IČ 47510358). Podle Centrální evidence exekucí čelí dvěma exekucím, mimo jiné pro peněžitý dluh ve výši 52.000 Kč bez příslušenství a nákladů.
 
Obecně:
Soudní exekutor může vymáhat nejen peněžité dluhy, ale i nepeněžitá plnění. Vymáhání nepeněžitého plnění je způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Dlužník má povinnost něco vykonat, strpět nebo se nějakého jednání zdržet. Exekuce se provede podle charakteru plnění. Jedním ze způsobů je provedení prací a výkonů. Soud rozhodne o tom, že dlužník má vykonat nějakou práci (např. odstranění stavby). Jestliže tak dlužník neučiní, může práci pod dohledem soudního exekutora vykonat někdo jiný (např. stavební firma), ovšem na náklady dlužníka.
 
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
gsm: +420 734 685 289
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.