Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Začala demolice Hobexu v Berouně (20.05.2014)

 Praha, 20. května 2014 (EK ČR) – V Berouně začala pod vedením soudního exekutora likvidace areálu Hobex. Obyvatelé místní části Závodí vítají exekuční odstranění budov. Komplex je totiž značně zchátralý, několikrát v něm došlo k požáru, zdržují se v něm lidé bez domova a narkomani. Demoliční práce mají trvat asi měsíc.


„Odstranění stavby je velice složité. Než začalo, museli jsme se mimo jiné vypořádat se značnými prodlevami na soudu při vyznačování doložek právní moci. Těžké bylo najít vhodného stavebníka, který bude schopen odborně a v souladu s projektovou dokumentací zlikvidovat stavbu, jež obsahuje nebezpečné látky včetně azbestu,“ uvedl soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany Mgr. Petr Micka. Komplikací bylo také zahájení insolvenčního řízení, které se stalo překážkou v provádění exekucí. Budovy však byly vyloučeny z konkurzní podstaty a byla pro ně stanovena výjimka v tom smyslu, že mají být odstraněny v rámci exekučního řízení. Provedením prací je tedy pověřen soudní exekutor v rámci insolvence.
 
Okresní soud v Berouně zahájil proti vlastníkovi areálu Hobex dvě exekuční řízení, protože daný subjekt nesplnil nepeněžitou povinnost v podobě odstranění stavby, kterou mu uložil berounský stavební úřad. V rámci první exekuce nechal soudní exekutor vypracovat projektovou dokumentaci na odstranění stavby. V rámci druhého exekučního řízení se nyní odehrává samotná demolice komplexu budov. Insolvence formou konkurzu byla podle insolvenčního rejstříku zahájena v září roku 2012.
 
„Věřím, že odstranění stavby teď už nic zdržovat nebude a že se lidem žijícím v této problematické lokalitě brzy uleví,“ uzavřel Mgr. Micka.
Další informace k tématu naleznete zde: První fáze odstranění Hobexu v Berouně proběhla úspěšně (07.11.2013), Odstranění areálu Hobex v Berouně (17.08.2012).
 
 
Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
 
 
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.