Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora podporuje místní příslušnost (27.05.2014)

Praha, 27. května 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR podporuje místní příslušnost. Rozhodli o tom na dnešním sněmu v Brně soudní exekutoři. Pro hlasovalo 85 z celkového počtu přítomných 102.
 
„Exekutorská komora dlouhodobě vnímá téma místní příslušnosti soudních exekutorů jako své a jako důležité,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR. Už v loňském roce proto Exekutorská komora ČR ustanovila expertní skupinu v čele s viceprezidentem Mgr. Michalem Rudým, která zpracovává odborné argumenty k problematice místní příslušnosti a případná legislativní i technická řešení.
 
Sněm soudních exekutorů navázal na loňskou anketu Exekutorské komory ČR mezi exekutorskými úřady, jejímž cílem bylo zjistit preference ohledně územní příslušnosti. 57 % soudních exekutorů se v ní vyslovilo kladně, proti tzv. teritorialitě se v tomto anketním hlasování postavilo 10 % soudních exekutorů, zbývající část se do ankety nezapojila.
 
V současné době mají soudní exekutoři celorepublikovou působnost. Soudního exekutora pověřuje provedením exekuce soud na základě návrhu věřitele. Hypoteticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci např. ve Valašském Meziříčí. Pokud konkrétní řízení dospěje do sekundární fáze, tzn., že dlužníkovi nelze srážet ze mzdy nebo nemá prostředky na bankovních účtech a je přistoupeno k soupisu movitých věcí, eventuální náklady na cestu do jeho bydliště podléhají přísnému limitu. Omezení nákladů na cestovné platí od 1. ledna 2013 díky revoluční novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. „Výše cestovních výdajů soudního exekutora se ponovu určuje maximální částkou, a to 1.500 korun, přičemž i nadále platí, že koná-li se během jedné cesty více úkonů v různých řízeních, náleží soudnímu exekutorovi náhrada pouze jednou, a sice v poměrné části,“ konstatoval viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý.
 
Exekutorská komora ČR se k tématu místní příslušnosti soudních exekutorů staví již řadu let vstřícně. Hojně jej diskutovali bývalí čelní představitelé této stavovské organizace JUDr. Jana Tvrdková a Mgr. Ing. Jiří Prošek. Nadto v listopadu 2011 zavázal sněm soudních exekutorů tehdejší vedení Exekutorské komory ČR k prosazování principu tzv. nepravé teritoriality, tedy územního principu při vymáhání pohledávek orgánů státní správy, územní samosprávy a zdravotních pojišťoven.
 
 
K tématu:
Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit (06.02.2014)
Vyjádření k návrhu hnutí Úsvit (8.1.2014)
Omezení nákladů na cestovné (25.02.2013)

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2023 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o přístupnosti

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.