Centrální úřední deska

Veřejně přístupná oficální deska Exekutorské komory ČR

Komorni listy obalka I 2017.indd 2-33.4.2017 7:55:33
 

EXEKUTORSKÁ KOMORA

ČESKÉ REPUBLIKY

aktualitypro exekutorypro médiakontaktKomorní listy

Vítáme Vás na portálu

EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Partnerský server

Navštivte náš nový
portál s informacemi
o dražbách

www.portaldrazeb.cz

Copyright © 2009 - 2020
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

Komorní listy - aktuální číslo
Twitter YouTube

Exekutorská komora podporuje místní příslušnost (27.05.2014)

Praha, 27. května 2014 (EK ČR) – Exekutorská komora ČR podporuje místní příslušnost. Rozhodli o tom na dnešním sněmu v Brně soudní exekutoři. Pro hlasovalo 85 z celkového počtu přítomných 102.
 
„Exekutorská komora dlouhodobě vnímá téma místní příslušnosti soudních exekutorů jako své a jako důležité,“ uvedl Mgr. David Koncz, prezident Exekutorské komory ČR. Už v loňském roce proto Exekutorská komora ČR ustanovila expertní skupinu v čele s viceprezidentem Mgr. Michalem Rudým, která zpracovává odborné argumenty k problematice místní příslušnosti a případná legislativní i technická řešení.
 
Sněm soudních exekutorů navázal na loňskou anketu Exekutorské komory ČR mezi exekutorskými úřady, jejímž cílem bylo zjistit preference ohledně územní příslušnosti. 57 % soudních exekutorů se v ní vyslovilo kladně, proti tzv. teritorialitě se v tomto anketním hlasování postavilo 10 % soudních exekutorů, zbývající část se do ankety nezapojila.
 
V současné době mají soudní exekutoři celorepublikovou působnost. Soudního exekutora pověřuje provedením exekuce soud na základě návrhu věřitele. Hypoteticky tak soudní exekutor z Aše může vykonávat exekuci např. ve Valašském Meziříčí. Pokud konkrétní řízení dospěje do sekundární fáze, tzn., že dlužníkovi nelze srážet ze mzdy nebo nemá prostředky na bankovních účtech a je přistoupeno k soupisu movitých věcí, eventuální náklady na cestu do jeho bydliště podléhají přísnému limitu. Omezení nákladů na cestovné platí od 1. ledna 2013 díky revoluční novele občanského soudního řádu a exekučního řádu. „Výše cestovních výdajů soudního exekutora se ponovu určuje maximální částkou, a to 1.500 korun, přičemž i nadále platí, že koná-li se během jedné cesty více úkonů v různých řízeních, náleží soudnímu exekutorovi náhrada pouze jednou, a sice v poměrné části,“ konstatoval viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý.
 
Exekutorská komora ČR se k tématu místní příslušnosti soudních exekutorů staví již řadu let vstřícně. Hojně jej diskutovali bývalí čelní představitelé této stavovské organizace JUDr. Jana Tvrdková a Mgr. Ing. Jiří Prošek. Nadto v listopadu 2011 zavázal sněm soudních exekutorů tehdejší vedení Exekutorské komory ČR k prosazování principu tzv. nepravé teritoriality, tedy územního principu při vymáhání pohledávek orgánů státní správy, územní samosprávy a zdravotních pojišťoven.
 
 
K tématu:
Reakce na tiskovou konferenci hnutí Úsvit (06.02.2014)
Vyjádření k návrhu hnutí Úsvit (8.1.2014)
Omezení nákladů na cestovné (25.02.2013)

Petra Báčová
tisková mluvčí
Exekutorská komora ČR
e-mail: mluvci@ekcr.cz
www.ekcr.cz
 

© 2009 - 2022 Exekutorská komora České republiky. Všechna práva vyhrazena.

Autorská práva vykonává Exekutorská komora České republiky. Bez písemného souhlasu Exekutorské komory České republiky je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku, zejména rozmnožování, rozšiřování a sdělování obsahu veřejnosti jakýmkoliv způsobem i v jiném než českém jazyce.


Exekutorská komora ČR si dovoluje upozornit veřejnost, že hovory uskutečňující se na veškerých telefonních linkách Exekutorské komory ČR a jejích zaměstnanců mohou být monitorovány.